DOSSIER TÈCNIC | 28/02/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic 108: “Grups Operatius a Catalunya. Resultats i conclusions de la convocatòria 2016”

Aquest monogràfic està dedicat als Grups Operatius de Catalunya, un instrument d’innovació finançat pel Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

Dossier Tècnic 108: “Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2016”

Aquest Dossier Tècnic posa en valor els 20 projectes pilot duts a terme pels Grups Operatius catalans aprovats a la convocatòria de 2016, executats entre l'any 2017 i 2019, i contribueix a transferir al sector els resultats obtinguts. Aquests projectes abasten temàtiques variades del sector agroalimentari, ramader i forestal: un està dedicat al sector vitivinícola, un altre a l’arròs, dos a l’horta, dos a l’olivicultura, dos al sector forestal, cinc a la indústria agroalimentària i set al sector ramader.  

També es fa un balanç dels projectes aprovats en el període 2015-2019. Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, fins al 2019 s’han publicat cinc convocatòries, amb un total de 207 projectes aprovats, dels quals 62 són projectes de creació de Grups Operatius i 145 projectes pilot innovadors. Aquests projectes han suposat la participació de 533 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació, amb una dotació total de 18,9 milions d’euros per a tot el període de programació. Els resultats obtinguts es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de  Catalunya (Xarxa-i.cat) a Ruralcat, la Red Rural Nacional i l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Per últim, el Dossier es tanca amb una entrevista a tres dels participants de diferents grups operatius: Joan Casals (Fundació Miquel Agustí), Marc Ibeas (Prodelta) i Rubén Masnou (Agrocat), que  ofereixen una visió més personal sobre què ha suposat la seva participació en els diferents Grups Operatius. A més, expliquen quines han estat les contribucions dels diferents projectes per a les entitats participants i com creuen que afectaran, en un futur, en els seus diferents àmbits d'actuació.

Els Grups Operatius consisteixen en l'associació de diversos socis amb interessos comuns entorn a un projecte d'innovació específic i pràctic finançat pel Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. Els projectes pilot persegueixen aconseguir que les idees innovadores esdevinguin solucions reals. La seva finalitat última és fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, millorant al mateix temps la gestió i el rendiment mediambientals.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.