INVESTIGACIÓ | 23/10/2003  Ruralcat

Els consellers Grau i Mas-Colell visiten el Centre UdL-IRTA amb motiu de la seva propera ampliació

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), Josep Grau, i d¿Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), Andreu Mas-Colell, visiten avui divendres el Centre UdL-IRTA a Lleida amb motiu de la propera ampliació d¿aquest Centre de Recerca.

Aquest centre neix de la col·laboració entre la Universitat de Lleida (UdL) i l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que han unit els seus esforços per tal de cercar la complementarietat i la sinèrgia en la consecució de les seves finalitats en l¿àmbit de la recerca, la docència i la transferència tecnològica. El centre UdL-IRTA es pot considerar una iniciativa pionera en l¿àmbit de la recerca agrària estatal i té encomanades cinc funcions principals: l¿execució de programes de recerca i desenvolupament en l¿àmbit agrari i agroalimentari; la prestació de serveis dins l¿àmbit de la recerca que li és propi, mitjançant programes d¿investigació concertada; l¿assessorament i suport tècnic a les empreses del sector agroalimentari, als serveis tècnics de la Generalitat i a altres entitats i organismes que li requereixin; l¿organització i la prestació d¿altres serveis de suport i transferència tecnològica al sector agroalimentari; i la participació en la realització d¿ensenyaments especialitzats i activitats docents del tercer cicle, d¿acord amb la normativa pròpia de la UdL. Durant la visita, es farà una presentació del què és i en quines línies de recerca treballen els 72 investigadors de les sis àrees del Centre UdL-IRTA (Conreus extensius, Producció animal, Postcollita, Protecció de conreus, Tecnologia frutícula i Enginyeria ambiental). Actualment el personal de les diverses àrees del Centre treballen en un total de 43 projectes de recerca, dels quals 4 tenen finançament europeu, 33 estatal, 1 autonòmic, 1 local i 2 estan finançats per l¿IRTA. Pel que fa a l¿àrea amb més projectes és la de Conreus extensius, amb un total de 15 projectes vigents, i 28 patents de les 31 que té concedides actualment el Centre UdL-IRTA. Quant al nombre de publicacions, durant el 2002, els investigadors han publicat 63 articles en revistes estrangeres, i 12 en estatals.

Informació relacionada