RAMADERIA ECOLÒGICA | 21/10/2003  Ruralcat

Una taula permanent promocionarà la producció ramadera ecològica a les comarques pirinenques

El conseller d'Agricultura, Josep Grau, ha autoritzat la creació d'una taula permanent per a promocionar la producció ecològica en el sector de la ramaderia a les comarques del Pirineu. El nombre d¿explotacions ramaderes que es dediquen a la producció ecològica a Catalunya ha experimentat un fort augment en els darrers quatre anys.

Grau ha ofert avui una ponència sobre la ramaderia ecològica en el marc de la reunió del Consell Rector de l¿Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l¿Alt Pirineu i Aran a Castellciutat (La Seu d¿Urgell). En aquest sentit, el conseller Grau ha afirmat que es crearà una taula de treball entre el govern de la Generalitat i l¿IDAPA per tal de promoure la ramaderia ecològica a l¿Alt Pirineu i Aran. Aquesta iniciativa respon a les polítiques de qualitat alimentària endegades pel Govern de la Generalitat, a través del DARP. Grau ha destacat que en els últims anys hi ha hagut un molt bon creixement de la producció ecològica i ha assenyalat que s¿ha de mantenir. Així mateix, ha afegit que en la línia de distribució s¿estan creant moltes botigues de venta de productes ecològics a les grans ciutats i un exemple a Barcelona és Ecoveritas. D¿altra banda, Grau ha dit que ara s¿està començant a negociar el nou programa de Desenvolupament Rural que s¿aplicarà a partir del 2007 i que s¿està treballant per enfortir aquests tipus de produccions perquè és una manera molt clara de mantenir el model agronòmic del Pirineu i donar un valor afegit a aquest tipus de produccions. Actualment, la producció ecològica representa quasi el 3% de total de la producció agrària i la política iniciada aquests darrers anys pel conseller Grau preveu que aquest tipus de producció arribi fins al 10% abans del 2010. Per aconseguir els objectius marcats respecte aquest tipus de producció des del govern de la Generalitat s¿han emprès dues mesures per impulsar aquesta línia d¿activitat. La primera és estructural i preveu la dotació econòmica i la transformació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Una altra mesura és l¿impuls a la promoció d¿aquest tipus de producció a través de les partides pressupostàries del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, en les línies de les mesures agroambientals. En aquest sentit, el DARP dota per a la promoció i suport a aquest tipus de producció prop de 175.000¿ anuals. Cal dir que aquestes mesures es complementen amb les ja existents també en la promoció de Denominacions d¿Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides, productes autòctons, d¿artesania i marques amb la Q de qualitat i la producció integrada, que el DARP també impulsa com a qualitat diferenciada. Pel que fa a les explotacions ramaderes (entre boví, oví, porcí i avicultura) que es dediquen a la producció ecològica, cal destacar que hi ha hagut un fort augment en els darrers quatre anys. Així, s¿ha passat de 45 explotacions el 1999 a 255 el 2002, la qual cosa ha suposat un augment del 466%. La demarcació de Lleida és on s¿ha produït un major augment, al passar de 7 explotacions el 1999 a 193 el 2002, la qual cosa representa un augment del 2.657%. Per altra banda, la demarcació de Barcelona ha tingut un augment del 105%, en passar de 17 explotacions el 1999 a 35 el 2002, la demarcació de Girona ha tingut un increment del 29,41%, passant de 17 explotacions el 1999 a 22 el 2002 i, finalment, de demarcació de Tarragona és la que ha tingut un increment menor, en passar de 4 explotacions el 1999 a 5 el 2002, la qual cosa representa un increment del 25%. La producció agrària ecològica és un sistema de producció i/o elaboració de productes agraris que té com a objectius l¿obtenció d¿aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesis (hormones, adobs químics, plaguicides, etc.), potenciar la fertilitat dels sòls agrícoles, limitant les pràctiques agressives, evitar totes les formes de contaminació i pèrdues de qualitat als aliments i, proporcionar unes condicions de vida dignes als ramats respectant les seves necessitats biològiques i de comportament.