AJUTS | 02/03/2021  Ruralcat

Agricultura compensarà amb prop d’un milió d’euros l’activitat marisquera i aqüícola per les pèrdues derivades de la Covid-19

El DARP ha publicat les bases reguladores d’aquests ajuts extraordinaris que volen facilitar el manteniment de la competitivitat del sector primari afectat per la pandèmia.

Marisc

Es compensaran, amb 50 euros diaris, els dies de paralització de l’activitat marisquera com a conseqüència de la pandèmia

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat les bases reguladores dels ajuts extraordinaris a persones mariscadores a peu que han tingut una paralització temporal de la seva activitat i a les explotacions aqüícoles que han tingut una suspensió temporal de l’activitat o han patit una reducció de la producció i vendes, entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2020 com a conseqüència de la Covid-19.

Els ajuts que es publiquen compensaran, amb 50 euros diaris, els dies de paralització de l’activitat marisquera com a conseqüència de la pandèmia. En el cas de les explotacions aqüícoles es subvencionarà el 50% de les pèrdues econòmiques del 2020, amb un màxim de 200.000 euros per beneficiari.

Els ajuts previstos, que es convocaran per un import total de 933.100 euros, tenen caràcter de cofinançats amb un percentatge del 75% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 25% a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

A conseqüència de la crisi sanitària, el sector de marisqueig a peu ha hagut d’efectuar una paralització temporal de la seva activitat. A més, el tancament majoritari i continuat del sector de la restauració i la disminució de la demanda de producte pesquer i aqüícola, ha comportat una caiguda de l'activitat econòmica dels mariscadors a peu i de les empreses aqüícoles catalanes. Aquesta situació s’ha vist agreujada a Catalunya per la pèrdua de l’activitat turística, amb una gran demanda dels productes pesquers.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DARP