PORCÍ | 10/03/2015  INNOVACC/RuralCat

Nova eina per al càlcul de la petjada hídrica i de carboni dels principals productes porcins

L'eina ofereix a les empreses un marc metodològic de referència per autocalcular-se la PC i la PH, en la producció de pinsos, porcs vius en granja, canals de porc, carn especejada fresca o congelada, pernil cuit, pernil curat, fuet i xoriç.

Exemple del contingut de l'eina de càlcul de PC i PH. Font: INNOVAC

Exemple del contingut de l'eina de càlcul de PC i PH. Font: INNOVAC

El clúster carni porcí català INNOVACC ha presentat un nou programa que permet calcular la petjada de carboni (PC) i la petjada hídrica (PH) dels principals productes del sector carni porcí. Aquesta eina s’ha creat i desenvolupat en el marc del projecte “Foment de la reducció de la petjada de carboni i petjada hídrica al sector carni porcí”.

L’equip tècnic redactor del projecte, integrat pel Centre Tecnològic BETA (UVic-UCC i membre de la Xarxa TECNIO impulsada per ACCIÓ), Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua), Inèdit Innovació SL (spin-off del Parc de Recerca de la UAB) i Lavola1981 SA, ha desenvolupat aquesta eina específica de càlcul i gestió de PC i de PH.

En el projecte hi han participat activament les següents empreses i institucions adherides a INNOVACC: Grupo Alimentario Argal SA, Boadas 1880 SA, Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Friselva SA, Noel Alimentaria SAU, Agropecuària Catalana SCCL i Federació Catalana d’Indústries de la Carn, FECIC.

L’eina ofereix a les empreses del sector carni porcí un marc metodològic de referència per autocalcular-se la PC i la PH dels seus principals productes, basada en les Regles de Categoria de Producte (RCP) que també s’han desenvolupat en el marc del projecte. La calculadora està preparada per avaluar la producció de pinsos, porcs vius en granja, canals de porc, carn especejada fresca o congelada, pernil cuit, pernil curat, fuet i xoriç.

Les RCP defineixen les regles per calcular i comunicar la PC i PH de productes carnis porcins, donant un marc metodològic comú a les empreses catalanes del sector.

La petjada de carboni (PC) de producte és la quantitat total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) causats directa o indirectament al llarg del seu cicle de vida, mentre que la petjada hídrica (PH) de producte és un indicador sobre l’ús de l’aigua dolça realitzat durant el cicle de vida del producte, considerant el consum directe (en el procés) i indirecte (cadena de subministrament). L’eina ofereix els resultats de la PC en kg de CO2 equivalent emesos per kg de producte, i els de la PH en m3 d’aigua utilitzada per kg de producte.

L’eina ajuda les empreses del sector carni porcí català a reduir els impactes sobre el canvi climàtic dels seus principals productes i els permet ser més eficients en l’ús dels seus recursos. També s’hi obtenen els valors de PC i PH de cada producte en relació als resultats promig del sector per a aquest mateix producte.

Durant el transcurs del projecte s’han pogut identificar els punts crítics de la cadena de subministrament i s’han pogut plantejar a les empreses les estratègies més adequades de reducció d’emissions de GEH i d’ús consumptiu d’aigua. La utilització d’aquesta eina pot suposar també una millora de la imatge de la marca o empresa, especialment per a aquells mercats més sensibles amb el canvi climàtic i la sostenibilitat.

El projecte s’ha executat durant l’any 2014 i fins a principis de 2015, i ha comptat amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en la línia d’ajuts de foment d’R+D+i de l’any 2013.

Es tracta d’un sistema estandarditzat de càlcul de PC i PH innovador, que no existeix a nivell mundial per a aquests productes del sector carni porcí, i des d’INNOVACC s’intentarà que l’eina i la metodologia desenvolupada esdevinguin el marc de referència en l’àmbit europeu per als càlculs de PC i PH del sector.
 

Informació relacionada