ESTUDIS | 11/03/2021  Ruralcat

Es presenta el document del nombre d’explotacions ramaderes i places de bestiar per a l’any 2020

Aquesta informació es troba agregada per municipis, comarques i demarcacions territorials i agrupada per a tot Catalunya.

Granja avícola

Catalunya compta amb 69.152.747 places de gallines i pollastres

El Departament d’Agricultura ha actualitzat el document històric del nombre d’explotacions ramaderes i places de bestiar des de l’any 2008 fins a l’any 2020. Aquesta informació es troba agregada per municipis, comarques i demarcacions territorials i agrupada per a tot Catalunya en format PDF i Excel. Igualment, s’actualitzen els mapes de distribució municipal pel nombre d’explotacions i segons les capacitats de les diferents espècies: porcí, aviram, boví, oví i cabrum, èquids, cunícola i apícola.

Tota aquesta informació es pot trobar agregada a la sèrie històrica, que es remunta des de l’any 2008 fins a l’actualitat, i que confirma que les produccions majoritàries a Catalunya són el porcí i l’aviram. L’any 2020 es tanca amb un total de 105.450.125 places ramaderes, la majoria de gallines i pollastres, amb 69.152.747 places; guatlles, amb 16.344.386 i porcí, amb 9.572.904.

La font de les dades és el SIR (Sistema d’Informació Ramadera), una base de dades autonòmica que conté el Registre d’Explotacions Ramaderes i que traspassa la informació diàriament a la base de dades estatal REGA (Registre General d’Explotacions  Ramaderes).

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP