RESOLUCIÓ DE L¿OMC | 14/10/2003  Ruralcat

La UE insta als Estats Units i Canadà que aixequin les sancions pel boví tractat amb hormones

La UE demanarà als Estats Units i Canadà que aixequin les sancions que apliquen als Quinze, un cop acatada la decisió en la seva contra de l¿OMC sobre la prohibició d'importar carn amb hormones. L'OMC va condemnar a la UE per prohibir l¿ús d'hormones com promotors del creixement, sense una anàlisi científica dels riscos inherents al consum, i va autoritzar als citats països a imposar sancions.

Després de la decisió de l'Òrgan d'Apel·lació de l'OMC de 1998, la UE va portar a terme una detinguda i rigorosa avaluació de les proves científiques disponibles, que ha servit de base a la nova Directiva adoptada pel consell i el Parlament Europeu. Pascal Lamy, comissari de la UE responsable de comerç, ha declarat: ¿El pas que donem avui demostra el nostre ple compromís respecte al compliment de les nostres obligacions en el marc de l'OMC. Hem treballat molt per a implantar aquesta nova legislació i insto als Estats Units i a Canadà que aixequin les seves sancions comercials contra la Unió Europea¿. Per la seva banda David Byrne, comissari responsable de sanitat i protecció dels consumidors, ha declarat: ¿La Unió Europea ha efectuat una anàlisi de riscos complet basat en els actuals coneixements científics, en compliment de les nostres obligacions internacionals. La salut pública i la protecció del consumidor constitueixen l'essència del nostre enfocament de la seguretat alimentària, basat en dictàmens científics independents¿. La Directiva 2003/74/CE, per la qual es posa en aplicació la resolució de l'OMC, va entrar en vigor el 14 d'octubre de 2003 i els Estats membres de la UE han d¿aplicar-la en un termini de 12 mesos després de la seva entrada en vigor. Les sancions dels Estats Units i Canadà contra la UE, implantades al juliol de 1999, consisteixen en un augment dels drets de duana d'una llista de determinats productes per un import de 116,8 milions de dòlars nord-americans i 11,3 milions de dòlars canadencs, respectivament. La UE incoarà els procediments adequats en l'OMC amb vista a l'aixecament de les sancions i informarà tant als Estats Units com a Canadà de l'adopció de la nova legislació. La Directiva serà notificada també a l'Òrgan de Solució de Diferències de l'OMC.