INVESTIGACIÓ | 08/10/2003  Ruralcat

Lleida es vol potenciar com a un futur centre de la recerca bioagroalimentària de Catalunya

L¿ampliació del centre mixt UdL-IRTA i la construcció d¿un nou centre de recerca biomolecular són algunes de les accions encaminades a potenciar Lleida com a centre de la recerca bioagroalimentària de Catalunya. Així ho va anunciar el conseller Andreu Mas-Colell durant l¿inauguració del curs universitari a la UdL.

Imatge de l'acte d'inauguració del curs acadèmic a

Imatge de l'acte d'inauguració del curs acadèmic a la UdL. Foto: DURSI.

El conseller del Departament d¿Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), Andreu Mas-Colell, va reiterar la voluntat de la Generalitat de promoure l¿ensenyament universitari i la recerca a tot Catalunya i va anunciar la intenció de potenciar Lleida com a centre de la recerca bioagroalimentària de Catalunya. Mas-Colell ho va afirmar durant l¿acte d¿inauguració del curs universitari, que es va celebrar dimarts a la tarda a la UdL. El conseller va manifestar que properament s¿iniciarà l¿ampliació del centre mixt UdL-IRTA amb un nou edifici de 5.000 m2 ¿finançat per la Generalitat mitjançant l¿IRTA i el DURSI - i s¿endegarà el procés d¿evolució d¿aquest centre cap a una entitat amb personalitat jurídica pròpia. A més, Mas-Colell va anunciar la creació d¿un centre de recerca biomolecular en l¿àmbit agroalimentari, de 4.000 m2, i es va comprometre a dotar-lo d¿un pressupost bàsic de finançament. El conseller va manifestat la voluntat de constituir una comissió de seguiment amb la UdL per fer possible aquest projecte. Mas-Colell va mostrar la seva satisfacció pel nivell de qualitat docent i de recerca de la UdL, que disposa d¿exclusivitat a Catalunya en l¿àmbit dels estudis superiors d¿Agronomia.