FITXA TÈCNICA PATT | 20/03/2015  RuralCat

Nova Fitxa Tècnica sobre la colza per a la diversificació en explotacions cerealícoles

El DAAM ha publicat la Fitxa Técnica PATT número 59, "La diversificació de cultius en explotacions cerealícoles. El cultiu de la colza". La introducció del cultiu de la colza en els sistemes cerealícoles millora el rendiment dels cereals d'hivern, augmenta l'eficiència dels fertilitzants nitrogenats i disminueix la presència d'algunes males herbes, plagues i malalties.

Meligethes en botons florals de la colza. Font: IRTA-Mas Badia.

Meligethes en botons florals de la colza. Font: IRTA-Mas Badia.

Aquesta fitxa tècnica ens parla dels avantatges de la colza, les zones de cultiu, les varietats, la sembra, els herbicides, les plagues i malalties i la fertilització .

La colza és un conreu interessant en les rotacions amb els cereals d’hivern (blat, ordi, etc.) principalment a les superfícies de secà. Els rendiments mitjans a Catalunya són inferiors a 2500 kg/ha, encara que poden superar puntualment els 4.000 kg/ha. La majoria de les varietats comercialitzades actualment són híbrides (el seu rendiment és de mitjana un 7% superior a les clàssiques o línia). La sembra es realitza durant el mes de setembre i la primera quinzena d’octubre. Bona part de l’èxit del cultiu està en aconseguir una bona implantació, amb densitats de 30-35 plantes/m2, i que aquestes puguin assolir l’estadi de ‘roseta’ abans de les primeres gelades.

La colza en la rotació és un precedent molt bo pels cereals d’hivern perquè:

  • El primer any, darrera colza, es poden obtenir increments de rendiment que poden superar el 10%.
  • Facilita el control de males herbes i ajuda a disminuir la seva pressió, principalment les resistents a herbicides.
  • Absorbeix el nitrogen residual del sòl a la tardor, de forma que ajuda a limitar les pèrdues per nitrats a l’hivern. Permet valoritzar l’ús de dejeccions ramaderes com a fertilitzants.
  • Contribueix a disminuir el risc de malalties fúngiques en cereals (mal de peu, Septoria sp., etc.), així com les poblacions d’algunes plagues (zabre, nematodes, etc.).

Recorda que pots consultar altres Fitxes Tècniques del PATT al nostre apartat de Transferència Tecnològica.