ESTADÍSTIQUES | 25/03/2021  Ruralcat

Disponibles les dades provisionals de superfícies i produccions agrícoles a Catalunya del 2021

El DARP ha publicat les dades provisionals de superfícies i produccions agrícoles a Catalunya actualitzades a febrer de 2021.

Hort

La informació es mostra seguint el període vegetatiu de cada conreu

El Gabinet Tècnic del DARP ha publicat els avanços provisionals de superfícies i produccions dels principals conreus actualitzats a febrer de 2021, juntament amb les dades consolidades de les dues campanyes anteriors del 2019 i 2020.

La informació es mostra seguint el període vegetatiu de cada conreu i dividida per grups de conreu: cereals, lleguminoses, conreus industrials, farratges i tubercles, hortalisses, fruiters i cítrics, olivera i vinya.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP