PREMIS | 30/03/2021  Ruralcat

Candidatures dels premis Ruralapps 2020 en la modalitat Professional

L’app Cultilogic ha estat la guanyadora del premi Ruralapps 2020 en la modalitat Professional del sector i SCClients, la nominada. En aquesta modalitat s’han presentat set candidatures.

Cultilogic

Cultilogic és un sistema integral de gestió de la informació de qualsevol activitat econòmica del món agrari

Guanyadora Professional del sector

En aquesta modalitat l’app guanyadora ha estat Cultilogic, d’Ecostas Smart Services, SL. Cultilogic és un sistema integral de gestió de  la informació de qualsevol activitat econòmica  del món agrari, dissenyat especialment  per a persones agricultores, ramaderes, tècniques, consultores, comercialitzadores, distribuïdores, cooperatives  i altres agents del sector.  L’app aplega tota la informació en una sola  plataforma i permet la connectivitat de les  dades entre els diferents agents, de manera  que integra totes les tasques de la gestió de  l’explotació amb agilitat i eficàcia.

Descàrrega de l’app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecostas.cultilogic

Vídeo Cultilogic

https://www.youtube.com/watch?v=DmcfeNyCaqk

Nominada Professional del sector:

SCClients de Semen Cardona, SL és una app exclusiva per als  clients de Semen Cardona que permet realitzar  la comanda dels productes de l’empresa  de manera ràpida i eficient, amb el control  de dades i característiques del producte a  temps real. L’aplicació dóna als clients totes les facilitats  per obtenir les seves dosis de la manera més  còmode i intuïtiva possible, a més de la possibilitat  de comprovar l’estat de les comandes  realitzades fins al seu lliurament. 

Descàrrega de l’app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semencardona.clientes

https://apps.apple.com/es/app/scclientes/id1369071777?l=ca

Candidatures Professional del sector 

AppliPUR és una aplicació mòbil per a la gestió correcta dels  fertilitzants nitrogenats, traçabilitat GPS en temps real i automatització dels llibres de  gestió de dejeccions ramaderes i fertilitzants  nitrogenats. És una aplicació que facilita la feina a ramaders,  agricultors, transportistes i tècnics o  centres gestors que gestionen dejeccions  ramaderes i fertilitzants minerals. 

Descàrrega de l’app: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tresktec.AppliPUR

https://apps.apple.com/es/app/applipur/id1283298663?l=ca

HortaGest és una aplicació especialitzada en gestió hortícola, dissenyada per a fer més eficient els resultats de l’explotació. L’app ha estat pensada específicament per a pagesos, tècnics i empreses del sector de l’horticultura que busquen una manera ràpida  i efectiva de gestionar qualsevol procés de la  seva producció. L’objectiu de l’app és assolir una major agilitat  en la gestió dels tràmits de l’agricultor en qualsevol aspecte vinculat amb l’administració de l’empresa agrària. 

Demo de l’app:  https://www.hortagest.cat/gestio/index.php  (usuari: demo/ clau: demo) 

Trace Coffee Beans és una plataforma tecnològica que proveeix una metodologia eficient i innovadora de traçabilitat per a tota  la cadena de distribució de l’agroindústria, des de la producció fins al consumidor final. L’app integra tecnologies disruptives com ara Blockchain, l’Internet de les coses, Cloud computing i Data Analytics. És un punt de trobada entre els diferents actors en l’agroindústria que redueix la distància  entre els productors i consumidors. 

Plataforma: https://tracecoffeebeans.com/platform/

NFC Control de Producció és una aplicació que permet millorar l’eficiència en la  gestió i producció d’ous inseminats en granges avícoles. És un sistema econòmic i fiable, que posa a l’abast dels professionals del sector agrari i ramader la tecnologia NFC, i que ajuda a la comptabilització de la producció durant la recollida manual, i posterior estudi estadístic.

Descàrrega de l’app: https://web.code3.es/ca/nfc-control-de-produccio/

RawData és una solució per a tècnics de recursos humans. Permet el control del personal amb reconeixement facial sense aparells. És una solució per a tècnics de RRHH que disminueix el risc d’error en el control dels operaris agrícoles i redueix les hores diàries de control horari. 

Descàrrega de l’app: 

https://www.rawdata.es/ca/control-horari-amb-reconeixement-facial-per-agricultura/

Amb el premi Ruralapps es vol distingir les empreses que han desenvolupat aplicacions mòbils que contribueixen a la millora del sector agroalimentari, forestal i pesquer i que acosten aquests sectors a la ciutadania. S’estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-Professional del sector per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agroalimentari, forestal i pesquer i Ruralapps-Ciutadania per a l’app destinada a aportar solucions tecnològiques innovadores i coneixement del sector a la ciutadania, dotats amb 3.000 euros cadascun.

Al llarg de les set edicions s’han presentat als premis 168 empreses. Si esteu interessats/des en participar, la convocatòria a la VIII edició del Premi Ruralapps és oberta i el termini per a la presentació de candidatures als dos premis finalitza el 15 d’abril.

Font: DARP