SANITAT ANIMAL - PPC | 28/09/2003  Ruralcat

El DARP alerta als comerciants de porcí que prenguin mesures a l¿hora d¿importar bestiar

La Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural del DARP ha demanat als comerciants de porcí de Catalunya que prenguin les mesures pertinents, que estableix la normativa vigent, a l¿hora d¿introduir bestiar porcí procedent d¿altres països davant l¿aparició de casos de Pesta Porcina Clàssica (PPC) a Europa.

Maneig de bestiar porcí

Els serveis veterinaris del DARP intensificaran els controls del bestiar importat. Foto: IRTA

Els serveis tècnics del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) han demanat aplicar el principi de precaució davant l¿aparició de casos de pesta porcina a alguns països europeus com el d¿Itàlia i davant la sospita d¿un nou cas a Dinamarca. El DARP ha demanat precaució i responsabilitat en aquest afer per tal que, via comerç, no es torni a introduir, com ha passat en altres vegades, alguna epizootia com la PPC, que en aquests moments seria devastadora pel sector porcí de Catalunya. Així mateix , el DARP ha demanat a tot el sector que informi del bestiar que s¿importa a les explotacions catalanes i que els veterinaris clínics portin a terme les serologies tal com estableix la normativa vigent. D¿altra banda, segons un comunicat emès pel DARP, els serveis veterinaris de l¿Administració agrària catalana intensificaran els actuals controls que porten a terme en les partides de bestiar importat.