SANITAT VEGETAL | 01/04/2015  RuralCat

Butlletí d'informació fitosanitària per a l'abril

RuralCat us ofereix el butlletí mensual d'informació fitosanitària general elaborat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Septoriosi del blat. Font: DAAM

Septoriosi del blat. Font: DAAM

Aquest butlletí d’avisos fitosanitaris comença recordant els principis de la gestió integrada de plagues (GIP) i la comercialització i utilització de productes fitosanitaris.

Pel que fa a les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues es presenten diverses mesures per a: fruiters, fruits secs, cítrics, vinya, olivera, cultius extensius, hortícoles, forestals, parcs i jardins.

El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquesta informació a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.

Recordeu que RuralCat també us ofereix, en l'apartat de Sanitat Vegetal d'Infomació Tècnica, la possibilitat de consultar només els avisos fitosanitaris especialitzats en els cultius de: fruita, horta, vinya  i espais verds.