AJUTS | 06/04/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022

Aquests ajuts, amb un import de 250.000 euros, tenen per objectiu fomentar la conservació del patrimoni fitogenètic català. L'espècie a assajar en aquesta convocatòria d'ajuts és el tomàquet i el nombre mínim de varietats a incloure en els assajos col·lectius serà de 20.

biodiversitat cultivada

Del total, 100.000 euros estan destinats per a l'actuació de multiplicació i/o regeneració de varietats locals

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022 per un import total de 250.000 euros.

Del total de pressupost, 100.000 euros són destinats a les actuacions per a parents silvestres dels cultius i plantes silvestres d'ús alimentari (prospecció, caracterització, manteniments de bancs de germoplasma i realització d'anàlisis), 100.000 euros per a l'actuació de multiplicació i/o regeneració de varietats locals i 50.000 euros per a l'actuació d'assajos col·lectius de varietats locals. L'espècie a assajar en aquesta convocatòria d'ajuts és el tomàquet i el nombre mínim de varietats a incloure en els assajos col·lectius serà de 20. L'assaig podrà incloure varietats comercials en el cas que calgui resoldre possibles duplicitats amb varietats ja inscrites al Catàleg o que es trobin en tràmit d'inscripció

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC