AGRICULTURA | 02/04/2015  DAAM/RuralCat

El DAAM crea el Banc de Llavors de varietats locals d'interès agrari de Catalunya

La creació del banc s'emmarca dins del Pla de la Biodiversitat Cultivada que el Departament va presentar el juliol de 2013. El nou ens fomentarà la conservació de les varietats locals inscrites al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Llavors. Font: DAAM

Llavors. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), dins del Pla de Biodiversitat Cultivada, ha creat el banc de llavors per tal de preservar i conservar les varietats locals d’interès agrari de Catalunya, contribuint, així, a evitar la pèrdua constant de recursos fitogenètics de vital importància per a la sostenibilitat de l’agricultura i l’alimentació.

En el banc s’hi conservarà una mostra de llavors de les varietats locals que s’inscriguin en el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. A més, s’obre la possibilitat de conservar llavors lliurades per particulars i/o entitats, de varietats que estan en risc de perdre's o que tenen un interès per a ser conservades, com a pas previ a la seva caracterització i inscripció en l’esmentat catàleg.

Les tasques que es realitzen a les mostres que es reben al Banc de llavors són:

  1. Recepció i registre.
  2. Inspecció visual, neteja i assecatge.
  3. Anàlisis de puresa de puresa específica.
  4. Anàlisis de germinació.
  5. Determinació del període de conservació (viabilitat), abans de la seva multiplicació.
  6. Altres anàlisis en funció de l’observació visual i els resultats de les anàlisis de puresa específica i germinació.
  7. Emmagatzematge i conservació.
  8. Cessió sense retorn i sense cost als agricultors, ens i entitats, sempre que justifiquin un ús racional de la llavor sol·licitada. Aquest punt resta condicionat a la disponibilitat de la llavor, al seu estat de conservació i al seu estat sanitari.

En un futur també està previst que realitzi multiplicació de les llavors dins el programa de regeneració del material vegetal que està en procés de desenvolupament.

Si disposes d’una varietat local i la vols conservar et pots adreçar al banc, que està ubicat físicament a Lleida. L’adreça és:

Laboratori de llavors.(Edifici CMA)
Banc de llavors del Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya

Servei d'Ordenació Agrícola.
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida