PROJECTES DEMOSTRATIUS | 09/04/2021  Ruralcat

L’IRTA mostra com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits

Aquesta activitat forma part del projecte demostratiu DESHIFRUIT, que té per objectiu evitar les pèrdues associades a problemes de deshidratació durant la conservació postcollita de fruita de llavor.

Deshifruit

El projecte vol evitar les pèrdues associades a problemes de deshidratació durant la conservació postcollita de fruita de llavor

Més enllà de la incidència d’alteracions fisiològiques o podridures, la deshidratació de la zona peduncular o del fruit sencer és un dels principals problemes durant la conservació de pomes i peres. En aquest sentit, la incidència i/o severitat dels danys provocats per la deshidratació pot ser considerable arribant a afectar més del 90% dels fruits en funció del maneig i les condicions de conservació.  Per tal de minimitzar al màxim els problemes de deshidratació, s'ha de reduir al mínim la transpiració del fruit. La intensitat de la transpiració es pot reduir augmentant la humitat relativa de l'ambient, baixant la temperatura del fruit i/o reduint el moviment de l'aire. D’aquí la importància d’un bon maneig del fruit no sols en el moment en què aquest entra en la central hortofructícola sinó també durant la conservació.

En aquest sentit, l’activitat demostrativa Com millorar les condicions durant la frigoconservació per evitar la deshidratació dels fruits (DESHIFRUIT), liderada per l’IRTA, té per objectiu evitar les pèrdues associades a problemes de deshidratació durant la conservació postcollita de fruita de llavor. Per tal d’assolir aquest objectiu general es van dur a terme diferents accions com determinar la relació que hi ha entre la humitat relativa de l’ambient d’una cambra i la pèrdua de pes, assentament i deshidratació que experimenta un fruit; identificar quins son els principals factors de maneig de la cambra que incideixen més en la humitat relativa de l’ambient d’aquesta, i analitzar quin és l’efecte dels diferents sistemes d’emplenat d’una cambra en la deshidratació del fruit.

L’activitat va constar de dues sessions de treball enfocades a tècnics i/o frigoristes de centrals hortofructícoles que emmagatzemen poma i pera, així com també d’assajos demostratius realitzats a les instal·lacions de l’IRTA-FRUITCENTRE o centrals hortofrutícoles de la zona.

Els resultats d’aquesta acció demostrativa, reflectits en un vídeo explicatiu, demostren que aspectes de funcionament de la cambra, com ara la utilització de sistemes de ventilació adequats, són claus per garantir una humitat relativa elevada en la cambra i, per tant, disminuir els problemes de deshidratació. A més, els resultats obtinguts mostren que moltes altres variables de funcionament de les cambres afecten la deshidratació dels fruits. En base als resultats obtinguts s’ha elaborat un protocol de maneig per tal de minimitzar els problemes de deshidratació durant la conservació de fruita de llavor.

Es tracta d’un projecte finançat a través de la operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: Ruralcat