REG | 13/04/2015  DAAM/RuralCat

L'OdR es consolida com un instrument clau en la millora dels regadius catalans

L'últim any, l'Oficina del Regant ha format a més de 1200 persones, posat a l'abats de tothom el Simulador de Reg Expert, arribat al 40% del suport a l'assessorament en temes d'aspectes legals i energètics, i augmentat un 10% els usuaris de l'eina de programació. El 2015, l'OdR espera superar-se i ja té programades diferents novetats.

El Consell Directiu de l’Oficina del Regant ha fet balanç de les actuacions i activitats realitzades l’exercici de 2014, destacant la intensa activitat en formació i transferència tecnològica, àmbit en el qual s’ha realitzat 27 accions i hi han participat 1.243 professionals. Un altre fet destacat ha estat la finalització del projecte LIFE en què han participat Bdigital, l’IRTA i l’Oficina del Regant, i projecte que ha permès la creació d’un simulador de reg, que permetrà a regants, futurs regants i estudiants, millorar els seus coneixements sobre el reg i simular situacions per a veure com afecta al cultiu diferents estratègies de reg, ‘aprendre a regar tot jugant’. A més, el 2014 va ser un any intens també en consultes sobre aspectes legals i energètics, arribant al 40 % del suport a l’assessorament que coordina l’Oficina del Regant, i el 37 % de les consultes ha estat sobre temes relacionats amb la programació i l’eina de reg.

La programació de reg i la promoció del bon ús de l’aigua és un objectiu de l’Oficina. En aquest punt val a dir que actualment l’eina de recomanacions personalitzades de reg de RuralCat disposa de 1.166 usuaris, el que suposa un creixement sostingut del 10 % respecte l’any anterior. Aquests regants disposen de recomanacions setmanals i personalitzades de les necessitats de reg de les seus cultius.


Novetats del 2015

 

Per a l’any 2015 es seguirà amb moltes de les actuacions previstes però es va voler destacar la publicació del Butlletí de l’Oficina del Regant, la transferència de la bona programació del reg, la programació d’una emprenedoria de cultius extensius de reg, i un curs per a Comunitats de regants, així com la publicació de diferents fitxes i dossiers tècnics. Una línia bàsica de l’Oficina serà la promoció dels cultius associats als anomenats ‘Motors del Segarra-Garrigues’, que són: el festuc, el pomer, la vinya, i doble collita anual per a l’alimentació ramadera. També s’implementa les taules del reg a totes les demarcacions com a espai tècnic de contacte entre l’administració i els representants de les Comunitats de regants i altres organismes i institucions relacionades.

Pots consultar aquestes i més informacions sobre l’Oficina del Regant a RuralCat.