MÓN RURAL | 14/04/2015  RuralCat/DAAM

66 nous municipis podran beneficiar-se del programa Leader

El DAAM ha ampliat l'àmbit territorial del Leader, que ara arriba als 556 municipis, un 73,24% del territori català. Aviat es farà pública la convocatòria d'un ajut total d'un milió d'euros per sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament locals del GAL.

Tal com estableix la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local i estratègies de desenvolupament rural per aplicar a Catalunya el desenvolupament local participatiu en el marc del PDR 2014-2020, ja ha finalitzat la primera part del procés de preselecció dels Grup d’Acció Local (GAL). Ara, els 11 GAL preseleccionats presentaran, per a la seva aprovació, les estratègies de desenvolupament local en el termini de tres mesos a partir de la data de preselecció.

Les estratègies de desenvolupament local han d’incloure els objectius i com es preveu assolir-los, els agents que participaran en l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre d’altres. També hauran d’acreditar la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promoure, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.

 

Un milió d’euros per als GAL

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) també ha convocat els ajuts a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels GAL, que podran presentar les seves sol·licituds en un termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre al DOGC. L’objecte d’aquesta convocatòria és sufragar les despeses d’assistència tècnica per a la preparació i posada en funcionament de les estratègies.

Els ajuts que preveu l’Ordre de convocatòria, per un total d’1.000.000 d’euros, són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i van a càrrec d’una partida pressupostària del Departament per a l’any 2015 dotada amb un import màxim de 570.000 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 430.000 euros, van a càrrec del fons FEADER (43%).

 

Informació relacionada