Comerç internacional | 15/09/2003  Ruralcat

La UE debatrà l¿impacte de la conferència de Cancún sobre l¿agricultura

El Consell informal de ministres d¿Agricultura, que se celebrarà a Taormina (Itàlia) entre els dies 20 i 23 de setembre, tractarà l¿impacte que la passada conferència de la Organització Mundial de Comerç (OMC) tindrà sobre l¿agricultura. La reunió es basarà en els objectius comuns de la Unió Europea i dels països en desenvolupament.

La reunió d¿Agricultura es basarà en els objectius comuns de la Unió i dels països en desenvolupament, acordats a Cancún, en matèria de política agrícola, aprovisionament alimentari i desenvolupament rural. Segons el document de treball difós per la presidència italiana de torn, la UE ha de proposar noves polítiques i mesures que no distorsionin el mercat ¿tenint en compte que la liberalització comercial no pot resoldre sola les desigualtats del món¿. En aquest sentit, fa referència a la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), a les disminucions efectuades per la UE a les restitucions a l¿exportació entre 1991 i 2002 i l¿Acord de Cotonou segons el qual s¿ofereix lliure accés a productes agrícoles del tercer món. S¿incideix en els valors comuns entre la UE i països en via de desenvolupament en relació amb el paper social de l¿agricultura i en la necessitat d¿oferir perspectives a la població marginada, sobretot en l¿accés a la terra. La UE, afegeix la presidència, ha de proposar sistemes de producció de qualitat en els països menys avançats i promoure la investigació, la formació dels agricultors i la creació de canals de comercialització en aquells estats per reduir la seva dependència dels països del Nord. També s¿apunta que els països comunitaris han de concedir una especial atenció a la producció de cultius lliures d¿Organismes Genèticament Modificats (OGM) als països en desenvolupament i la necessitat d¿implantar mesures per tal que els immigrants que treballin a la UE puguin crear empreses agrícoles al seu país o recolzar-los en el cas que vulguin dedicar-se a l¿agricultura en els països comunitaris.