PROJECTES DEMOSTRATIUS | 13/04/2021  Ruralcat

L’IRTA demostra que el bon maneig del calostre permet reduir la incidència de patologies i potencia el creixement dels vedells

En el marc del projecte demostratiu “Impacte del maneig del calostre sobre la salut, i efectes a llarg termini dels vedells d’engreix i les vedelles de reposició de les explotacions lleteres” s’ha editat una guia de bones pràctiques pel maneig del calostre i un vídeo explicatiu.

Projecte demostratiu de l'IRTA en vedells

El projecte conclou que oferir tres litres de calostre de 23% BRIX dins de les dues primeres hores és clau per reduir la incidència de patologies i potenciar el creixement dels animals

La supervivència dels vedells d’engreix i vedelles de reposició és molt important per garantir la viabilitat de les explotacions. El principal objectiu d’aquest projecte demostratiu és demostrar als ramaders la importància de l’impacte del maneig del calostre en les primeres hores de vida dels animals, de manera que puguin millorar el rendiment de les seves explotacions aplicant mesures en el maneig del calostre.

Concretament, s’han realitzat tres activitats demostratives per valorar diferents aspectes del maneig del calostre en tres explotacions diferents de boví lleter: congelació, descongelació a diferents temperatures i pasteurització. Aquestes activitats han permès recollir dades de la concentració d’immunoglobulines de les vedelles i del calostre, així com la relació d’aquestes amb els valors de proteïnes sèriques obtingudes amb el refractòmetre òptic i de BRIX.

Les conclusions s’han recollit en una guia bones pràctiques del maneig del calostre, que permetrà millorar tant la immunitat de les vedelles en les explotacions de boví lleter com dels mascles frisons que es venen en l’engreix. Així mateix, s’ha publicat un vídeo que explica el maneig del calostre i dels vedells durant les primeres hores de vida.

En resum, el projecte conclou que oferir tres litres de calostre de 23% BRIX dins de les dues primeres hores després de néixer als vedells, mantenint la higiene dels utensilis i l’ambient, conservar del calostre en bones condicions (refrigerar com a màxim 48 h i descongelar a 50ºC en recipients de dosi individual), i controlar l’estat dels animals ocasionalment és clau per reduir la incidència de patologies i potenciar el creixement dels animals.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l'Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat