COLLITA OLEAGINOSES | 15/09/2003  Ruralcat

La producció europea d¿oleaginoses enguany baixarà un 5¿4%

La collita d¿oleaginoses (colza, gira-sol i soja) a la Unió Europea prevista per la campanya 2003-2004 disminuirà un 5¿4% fins arribar als 11¿82 milions de tones, segons estimacions del Comitè d¿Organitzacions Agràries i Cooperatives (COPA-COGECA) de la UE.

La superfície de cultiu arribarà a 5¿1 milions d¿hectàrees, representant així un 4¿49% més que en la darrera campanya. Les dades per producció indiquen que la collita de colza sumarà 8¿7 milions de tones, cosa que suposa una davallada del 3¿8%, i l¿àrea de cultiu serà de 3¿2 milions d¿hectàrees, augmentant així un 4¿3% respecte l¿anterior campanya. Pel que fa al gira-sol, s¿obtindrà una producció de 2¿5 milions de tones, un 9¿8% menys que l¿última campanya, i una superfície de 1¿7 milions d¿hectàrees, incrementant-se per tant un 4¿4%. La collita de soja sumarà 663.000 tones, disminuint un 8¿8%, i ocuparà 237.000 hectàrees, un 8% més que l¿any passat. En el cas d¿Espanya, la producció serà de 727.000 tones d¿oleaginoses durant la campanya d¿enguany, representant una davallada del 9¿7% en comparació amb l¿anterior, en una superfície de cultiu de 794.200 hectàrees, un 3¿39% més, segons les previsions que ha estimat el COPA-COGECA. La collita espanyola de gira-sol sumarà 716.400 tones, un 9¿7% menys, en una superfície de 787.000 hectàrees, un 3¿4% superior a la l¿àrea que s¿hi va destinar la darrera campanya. La producció de colza serà de 10.600 tones, un 3¿92% menys, i l¿extensió que abarcarà aquest cultiu augmentarà a 7.200 hectàrees, i s¿incrementa així en un 14¿2%. Alemanya, un dels principals productors de la Unió Europea, obtindrà 3¿5 milions de tones d¿oleaginosos, xifra que disminueix en un 8¿2% la collita de l¿any passat. França produirà 4¿8 milions de tones, un 3¿8% menys, i el Regne Unit, 1¿6 milions de tones, augmentant enguany la seva producció en un 9%.