Vinya i vi | 11/09/2003  Ruralcat

S¿eleva al 40 % l¿avançament de volum de vi a lliurar per a la destil·lació d¿ús de boca

L¿avançament de volum de vi a lliurar per a la destil·lació d¿ús de boca s¿eleva aquesta campanya al 40 per cent. El reglament aprovat pel Comitè de Gestió de Vins de la Unió Europea permetrà, a partir de l¿octubre, que els productors realitzin contractes per un 25 per cent de la seva producció de vi de taula, triant, per tal de fer-ho, els resultats de la campanya que considerin més favorable de les tres darreres èpoques.

El Ministeri d¿Agricultura ha afirmat que, per tal de cobrir les necessitats del sector i a petició de la delegació espanyola, la quantitat de vi que cada elaborador podrà entregar a partir del primer d¿octubre, com a anticipació del volum que li correspondrà finalment en aquesta destil·lació, s¿el·levarà del 30 al 40 per cent en aquesta campanya. Aquesta modificació del reglament de mecanismes de mercat permetrà abastar la demanda d¿alcohol d¿ús de boca per a la campanya de Nadal. Alhora, facilitarà la retirada del mercat, a l¿inici de la campanya, d¿una gran quantitat de vi amb l¿objectiu de millorar la regulació del mercat vinícola.