FORMACIÓ | 22/04/2021  Ruralcat

Propera convocatòria per habilitar veterinaris a realitzar atestacions sanitàries per a l’exportació de productes d’alimentació animal

El proper 4 de juny es farà la prova als Serveis Centrals del DARP. Per poder obtenir l’habilitació, qualsevol veterinari/ària col·legiat/da que ho desitgi podrà accedir al Curs d’habilitació per a veterinaris/es a través de RuralCat.

Examen

La propera convocatòria prevista serà el dia 4 de juny de 2021 als Serveis Centrals del DARP

L’exportació de productes destinats a l’alimentació animal així com de SANDACH és una activitat fonamental en el sector de l’alimentació animal a Catalunya. Per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal o SANDACH han de fer davant l’Administració, des de l’any 2019 el DARP  dóna l’opció als /a les veterinaris/-àries a que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació, excepte aquells aspectes relatius a la presencia o absència de malalties de sanitat animal i aspectes relatius a controls oficial. 

El Reial Decret 993/2014, de 28 de novembre, pel què s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació, fixa els conceptes d’atestació sanitària i agent certificador. L’atestació sanitària és la certificació veterinària, realitzada per un agent certificador, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció Veterinària en Frontera, que podrà emetre el certificat veterinari d'exportació corresponent o la declaració de no intervenció. D’altra banda, l’Agent certificador és un funcionari dels Serveis veterinaris oficials de les comunitats autònomes que, entre les seves funcions, figura la realització d'atestacions sanitàries o, en el seu cas, veterinari/a autoritzat/da o habilitat/da per a la realització d'atestacions sanitàries, amb les limitacions que l'autoritat competent consideri necessàries.

Des de la primera convocatòria al mes d’abril de 2019 fins ara s’han habilitat 44 veterinaris/-àries per a realitzar atestacions sanitàries en establiments ubicats a Catalunya

Per poder obtenir l’habilitació, qualsevol veterinari/ària col·legiat/da que ho desitgi podrà accedir al Curs d’habilitació per a veterinaris/es a través de RuralCat. El temari permet assolir coneixements sobre requisits d’etiquetatge en productes destinats a l’alimentació animal, saber quines són les matèries primeres prohibides que no poden ser destinades a alimentació animal, conèixer com funciona el registre d’establiments d’alimentació animal i de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), el sistema d’autocontrols i d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la normativa referent a SANDACH, així com el funcionament de la xarxa d’alertes.

Aquesta formació, que és oberta i gratuïta, no té una durada determinada, ja que varia en funció del que requereixi cada alumne. El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris/es habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació i superar un examen al qual es pot inscriure’s a través de Ruralcat. En aquest examen s’avaluen, entre d’altres, els coneixements assolits pel que fa a la normativa veterinària aplicable als productes a exportar, així com els procediments proves o exàmens a realitzar abans d’emetre l’atestació i quina documentació cal conservar per a cada atestació sanitària expedida. La inscripció a la prova té un cost de 50 euros.

Es preveu que cada any es realitzin dues convocatòries d’examen a l’any, tot i que pot variar en funció de les persones inscrites. La propera convocatòria prevista serà el dia 4 de juny de 2021 als Serveis Centrals del DARP.

Un cop superat l’examen el Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera emetrà una resolució d’habilitació per a realitzar atestacions sanitàries  per a exportar i la farà arribar al/ a la veterinari/ària. A més, el llistat del personal veterinari habilitat es pot consultar a la web del DARP. Podeu veure aquí la infografia "Com accedir al curs d'habilitació per a veterinaris/es".

Per a més informació sobre el funcionament d’aquest tràmit es pot consultar el següent enllaç.

Font: DARP