AJUTS | 22/04/2021  Ruralcat

Agricultura preveu destinar 7 milions d’euros als ajuts a la Cooperació per a la Innovació per al 2021

Els ajuts a la cooperació per a la innovació fomenten la creació i el funcionament de Grups Operatius en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Agricultors

En aquestes convocatòries han participat 533 empreses en un total de 207 projectes

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un pressupost pluriennal que permetrà al DARP obrir una convocatòria d’ajuts a la Cooperació per a la Innovació, corresponents a la convocatòria 2021, per un import total de 7.000.000 d’euros. Aquest pressupost estarà cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els ajuts a la cooperació per a la innovació fomenten la creació i el funcionament de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació, en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. 

Els Grups Operatius són agrupacions de diferents entitats, empreses o agents, creades amb l’objectiu de  resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu en un projecte de innovació.

Fins al moment el DARP ha convocat aquests ajuts durant cinc anys consecutius (2015-2019). En aquestes convocatòries han participat 533 empreses en un total de 207 projectes (62 projectes de creació de Grups Operatius i 145 projectes pilot innovadors), per un valor de 18,9 milions d’euros.

La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals i l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector. Per aquest motiu, la innovació en l’àmbit agroalimentari i forestal és una de les prioritats tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de la Unió Europea.

Font: DARP

Informació relacionada