ESTUDIS | 23/04/2021  Ruralcat

Publicats els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de l’any 2020

Aquest informe recull els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya, de 2016 a 2020. D’aquest estudi, es conclou que, a l'any 2020, les granges presenten una mitjana del marge molt positiu, concretament de +22,8 c€/kg viu.

Granja porcina

Al 2020, les explotacions catalanes presenten de mitjana un resultat molt positiu de 22,8 ct.€/kg viu

El passat 20 d’abril es va presentar, en el marc de la Taula Sectorial del Porcí, l’Informe econòmic del porcí de l’any 2020 sobre la producció porcina a Catalunya dels anys 2016 a 2020. L’informe, en base a les dades SIP recollides mensualment, inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes, unes 110 empreses amb 315 granges de mares, repartides per les diferents comarques catalanes amb un total d’unes 300.000 truges productives (un 50% del cens total aproximadament).

Al 2020, les explotacions catalanes presenten de mitjana un resultat molt positiu de 22,8 ct.€/kg viu. En el període 2016-2020, el resultat també ha estat positiu, amb una mitjana de +14,7 ct.€/kg. El preu de venda net obtingut pel ramader el 2020 ha estat 131,3 ct.€/kg viu,  al mateix nivell que l’any anterior. El cost de producció ha estat de 108,5 ct.€/kg viu, lleugerament més alt (+0,5 ct.€) que l’any 2019.

Els valors dels principals paràmetres tècnics i econòmics són, en general, similars a Catalunya i en el conjunt d’Espanya. Al 2020, el marge final és lleugerament més alt a Catalunya (CAT: +22,8 ct.€/kg / ES: +22,0), gràcies al preu de venda. En la venda, Catalunya presenta un avantatge de 1,2 ct.€/kg viu.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP