AJUTS | 26/04/2021  Ruralcat

Agricultura atorga 891.244 euros de l'ajut agroambiental de Gestió i recuperació de prats de dall de la campanya 2020

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat.

L'ajut té un impacte sobre 11.393 hectàrees de conreu

El DARP ha fet el pagament dels imports corresponents de l’ajut a la Gestió i recuperació de prats de dall de la campanya 2020 per un import total de 891.244,07 euros. Aquest pagament es fa efectiu a 700 beneficiaris de 12 comarques, i té un impacte sobre 11.393 hectàrees de conreu.

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat. Aquesta mesura inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i semi extensius incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, la realització de treballs culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre altres.  

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210421_not_pagament_ajuts_prats_dall_2020.

Font: DARP

Informació relacionada