ESTUDIS | 30/04/2021  Ruralcat

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020

Aquesta presentació, en format interactiu, mostra els principals indicadors del sector agrícola per a la campanya 2020 així com l'evolució històrica de l'any 2015 a l'any 2020.

L’informe indica que a l’any 2020 hi ha 47.940 explotacions agrícoles i 748.141 hectàrees de cultiu

El DARP ha publicat la presentació en format interactiu dels Principals indicadors del sector agrícola a Catalunya per a la campanya del 2020. En aquest document, que sintetitza l’estudi realitzat pel Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris segons les dades de la DUN 2015-20, es pot consultar mitjançant filtres el nombre d’explotacions agrícoles i la superfície de cultiu, qui gestiona les explotacions, el percentatge de representativitat entre homes i dones i la distribució de gestió de finques segons les franges d’edat. També dona informació sobre les hectàrees treballades de cada tipus de conreu, la relació entre la superfície regada i la no regada, el tipus de reg que s’utilitza i el règim de tinença dels agricultors. Tota aquesta informació, es troba disgregada per comarques i per tot Catalunya.

El document també ofereix l'evolució històrica de l'any 2015 a l'any 2020 de les superfícies agràries al llarg dels darrers anys segons la personalitat jurídica, el sistema d'explotació i els tipus de conreu.

L’informe indica que a l’any 2020 hi ha 47.940 explotacions agrícoles i 748.141 hectàrees de cultiu, de les quals 10.552 són prioritàries (21,58%). Del total d’explotacions, un total de 28.776 són gestionades per homes (69%)  i 13.174 per dones (27,4%). La resta, 5.990 són propietat de persones jurídiques.

Els principals conreus són els cereals, que representa un 43,69% del total conreat a Catalunya, seguit del oliverar (11,58%), farratgeres (11,73%), vinya (7,48%) i fruits de closca (6,62%).

Aquest és l’informe destacat del  darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP