ALIMENTACIÓ | 21/05/2015  DAAM/RuralCat

9 de cada 10 catalans afirmen que els aliments que compren els hi mereixen confiança

Els resultats de l'enquesta Òmnibus publicada per la Generalitat de Catalunya aquest 2015 indica que gairebé 8 de de cada 10 consumidors llegeixen les etiquetes dels aliments, 7 de cada 10 lectors entenen la informació i 2 de cada 3 lectors voldrien més informació sobre la qualitat dels aliments.

L’enquesta també ha posat de manifest que gairebé 9 de cada 10 catalans afirmen que els aliments que compra li mereixen confiança, i que la informació més valorada pels consumidors és la que informa sobre les dates de caducitat o de consum preferent.

En aquest àmbit, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, s’està impulsant diverses actuacions amb l’objectiu de donar confiança als consumidors, com ara:

  • verificació de la implementació de la nova normativa sobre etiquetatge dels aliments,
  • control de la informació relativa a l’origen de les carns fresques,
  • i control de la correcta utilització dels distintius de qualitat diferenciada i de la venda de proximitat.

 

Aquestes actuacions es duen a terme conjuntament amb l'Agència de Salut Pública i amb l'Agència Catalana del Consum, per tal de controlar tota la cadena agroalimentària i garantir la veracitat i la idoneïtat de les informacions de les etiquetes dels aliments, per a prevenir possibles fraus i minimitzar que indueixin a error als consumidors, i treballant per a millorar la comprensió per part dels consumidors de la informació de les etiquetes dels aliments.