GESTIÓ FORESTAL | 09/06/2021  Ruralcat

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Aquesta informació completa i actualitzada dels preus de la biomassa forestal permet millorar el procés de presa de decisions, tant en àmbit privat, domèstic o empresarial, com en el públic.

La biomassa forestal és una font autòctona i natural d'energia per a llars, indústries i serveis procedent de la gestió sostenible dels boscos

Des del CTFC s’ha actualitzat i ampliat l’apartat de Preus dels biocombustibles de l’Observatori Forestal Català per posar en valor les dades referents als preus dels combustibles per a ús tèrmic i la comparació amb altres mercats de biocombustibles de referència.

La secció ofereix les dades des de 2013 fins al 2020 dels preus dels combustibles per a ús tèrmic: la llenya, l’estella, el pèl·let, el gasoil C per a calefacció, el gas natural i el GLP canalitzat. També es completa la informació amb la comparativa gràfica de preus de combustibles per a ús tèrmic.

L’apartat també inclou les dades i gràfiques dels preus de biocombustibles forestals en altres mercats, fent una comparativa per anys des del 2013 fins el 2020 i per països: Catalunya, Espanya, França i Itàlia dels preus de la llenya, l’estella i també Alemanya i Àustria del pèl·let.

Aquesta informació completa i actualitzada dels preus de la biomassa forestal permet millorar el procés de presa de decisions, tant en àmbit privat, domèstic o empresarial, com en el públic.

Cal recordar que la biomassa forestal és una font autòctona i natural d'energia per a llars, indústries i serveis procedent de la gestió sostenible dels boscos. A més, representa una font d'energia alternativa, renovable i de proximitat de gran capacitat tèrmica i preu competitiu i estable, i ofereix altres avantatges respecte als combustibles fòssils. De fet, la cadena de valor de la biomassa forestal té un impacte positiu en l’economia local, atès que fonamentalment és un producte de proximitat que beneficia el teixit econòmic del medi rural. També presenta un balanç neutre d'emissions de CO2. A més, la silvicultura i els aprofitaments forestals són una de les activitats que més llocs de treball genera per cada milió d’euros invertit, llocs de treball que majoritàriament beneficien el món rural de proximitat. D’altra banda, l'ús de la biomassa forestal com a font d'energia disminueix la dependència energètica externa.

Font: Observatori Forestal

Informació relacionada