AJUTS | 01/07/2021  Ruralcat

Obert el termini per sol·licitar els ajuts per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya 2021-22

Els ajuts volen fomentar la promoció feta mitjançant iniciatives privades existents al territori perquè la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

Els ajuts d'aquesta convocatòria tenen un import màxim de 228.000 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts de minimis corresponents a l’any 2021-2022 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya.

La venda de proximitat regula l'acreditació voluntària dels productors o les agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els productes d'elaboració pròpia directament als consumidors (venda directa) o a establiments minoristes i de restauració (circuit curt). La diversificació de les fonts d'ingressos de les explotacions agrícoles i ramaderes pot suposar un increment de la renda de les seves explotacions, donar viabilitat al sector i fomentar-ne la competitivitat. La venda de proximitat dels productes agroalimentaris pot fer més rendible l'activitat de les explotacions agràries en oferir als consumidors productes amb un valor de proximitat i d'informació sobre la seva procedència i elaboració. Per aquesta raó, els ajuts volen fomentar la promoció feta mitjançant iniciatives privades existents al territori perquè la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

Els ajuts d'aquesta convocatòria tenen un import màxim de 228.000 euros. Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2021 i l'1 de setembre de 2022, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim el 20 de setembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, que computa des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada