RURALCAT | 19/07/2021  Ruralcat

El portal RuralCat s’apropa als 100.000 visitants al llarg del primer semestre de 2021

En total s’han registrat 316.442 visites en aquest període. Les seccions d’Inscripcions a jornades tècniques, Formació a distancia, Formació i Transferència i Dades agroclimàtiques han estat les més visitades.

Respecte a les oficines virtuals, aquestes han obtingut un total de 16.295 visites

RuralCat és el web de continguts i serveis destinat als professionals agroalimentaris, forestals, pesquers i del món rural i a entitats i persones vinculades a aquests àmbits, que des de l’any 2002, a iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té l’objectiu de contribuir a millorar la competitivitat, sostenibilitat i connectivitat del sector.

El web contribueix a la transferència de coneixement i la innovació, potencia la formació en línia, crea continguts tècnics, publica informació rellevant per al sector professional i genera eines de suport per a la presa de decisions, per tal d’esdevenir l’espai virtual del Sistema de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària, forestal i pesquera de Catalunya.

El portal RuralCat ha rebut un total de 99.639 visitants durant el primer semestre de 2021, un 40% més que en el mateix període de 2020, i 316.442 visites, un 21,3% més. Les seccions d’Inscripcions a jornades tècniques, Formació a distància, Formació i Transferència, i Dades agrometeorològiques han estat les més visitades, en aquest ordre.

La majoria de les visites (42,1%) provenen de tràfic directe a través d’URL o marcador, un 37,3% de cerques de Google o altres cercadors, un 18,2% mitjançant enllaços d’altres webs i un 2,4% procedent de xarxes socials. Pel que fa als dispositius utilitzats, el 72,4% ha accedit a través d’un ordinador d’escriptori, el 23,9% des del mòbil i un 3,7% amb tauleta.

Respecte a les oficines virtuals, aquestes han obtingut un total de 16.295 visites (+16%) i 44.363 pàgines vistes (+2,2%) els primers sis mesos de l’any. Per ordre, l’Oficina de fertilització ha obtingut 7.867 visites, seguida de l’oficina El Planter, amb 2.687 visites, la Xarxa-i.cat, amb 1.789, l’Oficina del Regant, amb 906, l’Oficina de l’oli, amb 819, la de Sanitat Vegetal, amb 687, l’Oficina de Suport a la indústria agroalimentària, amb 416,  la d’Assessorament agrari, amb 408,  la del Campus Empresarial, amb 298, la d’Agricultura de precisió, amb 247, i l’oficina  Fruit.net amb 171 visites.

Pel que fa als usuaris, RuralCat acumula un total de 56.468 usuaris registrats, que suposa un creixement del 8,8%, dels quals 5.553 han estat noves altes d’aquest primer semestre de 2021.

Respecte als cursos de formació a distància que s’ofereixen a través de RuralCat, de gener a juny de 2021 es van matricular 2.265 alumnes als 33 cursos diferents oferts, dels quals en total se n’han fet 56 edicions, obrint 67 aules virtuals al portal.

Quant al Pla Anual de Transferència Tecnològica, en el primer semestre de l’any s’han ofert 218 jornades en línia amb un total de 14.455 assistents. Els videos publicats de les jornades en línia han rebut prop de 76.500 visualitzacions acumulades.

Pel que fa a les xarxes socials de RuralCat, Facebook ha acumulat 6.662 seguidors, que representa un creixement del 2,7% respecte el període anterior; Twitter  13.964 seguidors, que ha crescut un 16%, i Instagram, 5.106 seguidors, un 36% més que al 2020.

En aquest enllaç es pot consultar la infografia "Indicadors Ruralcat 1er semestre 2021" amb les principals dades i també la infografia amb les dades de les Oficines Virtuals.

Ruralcat està cofinançat a través de l’Operació 01.02.01 (Transferència Tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat