AJUTS | 20/07/2021  Ruralcat

Aprovats 12 projectes estratègics de cooperació Leader per al 2021

La valorització dels productes agroalimentaris locals, la posada en valor dels espais naturals protegits i la custòdia del territori són les temàtiques principals d’aquests projectes.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar projectes estratègics de cooperació

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat 12 projectes estratègics de cooperació entre grups Leader i agents del seu territori, en el marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader, del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, per un import d’ajut total de 297.502 euros, amb un cofinançament del 43% del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar projectes estratègics de cooperació, en col·laboració amb els agents públics i privats del territori de cada grup, que permeti desenvolupar les estratègies específiques de cada territori, creant sinèrgies amb els projectes productius de cada zona i amb els seus habitants.

El projectes estratègics de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, al voltant de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

Els 12 projectes aprovats són de temàtiques molt diverses com la valorització dels productes agroalimentaris locals, la posada en valor dels espais naturals protegits, la custòdia del territori i el paisatge, o la resiliència territorial, entre d’altres.

Font: DACC