SANITAT VEGETAL | 29/07/2021  Ruralcat

Acció Climàtica alerta de la detecció de la plaga de l’escarabat del blat de moro

Es recomana als agricultors i tècnics que estiguin alerta i, en el cas de detectar-la, ho comuniquin al Departament i segueixin les recomanacions per reduir-la.

És important avisar ràpidament la secció d’agricultura i sanitat vegetal dels serveis territorials corresponents

Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica han detectat per primera vegada a Catalunya, en plantacions de blat de moro de la comarca del Pla d’Urgell a Lleida, la presència de l’escarabat Diabrotica virgifera, un insecte coleòpter crisomèlid que provoca danys greus al blat de moro i amb gran capacitat de dispersió.

La plaga de l’escarabat del blat de moro va arribar a Europa els anys 90 procedent dels Estats Units, i fa temps que afecta les plantacions d’aquest cultiu en la majoria del països europeus. Tot i tractar-se d’una de les plagues més devastadores que afecta el blat de moro, la Comissió Europea va decidir no continuar les mesures d’emergència en contra perquè no tenien l’eficàcia suficient, i, des de llavors, no és considerada plaga de quarantena ni està subjecta a cap regulació.

Malgrat això, el Departament d’Acció Climàtica recomana als agricultors tot un seguit de mesures com ara tractaments insecticides en moments adients i la rotació de cultius durant els dos anys següents abans de plantar blat de moro un altre cop. També és important evitar el transport de terra o parts fresques de blat de moro fora de la parcel·la afectada i prendre mesures d’higiene en la maquinària abans de sortir del camp afectat.

La Secció Territorial d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials a Lleida, a fi de conèixer la dispersió de la plaga i avaluar el risc fitosanitari, ha estat fent una prospecció intensiva dels camps de blat de moro afectats i els dels seus voltants. Paral·lelament, s’ha donat a conèixer aquest fet al personal tècnic de les Agrupacions de Defensa Vegetal,  el qual està col·laborant per intensificar la vigilància per a la detecció de la plaga arreu del territori. També s’ha informat altre personal tècnic del sector i les empreses de tractaments que executen treballs en el cultiu del blat de moro.

En el cas que un agricultor, tècnics o empreses del sector detectin aquesta plaga o els seus símptomes, és important avisar ràpidament la secció d’agricultura i sanitat vegetal dels serveis territorials corresponents o el Servei de Sanitat Vegetal i el personal tècnic de l’Agrupació de Defensa Vegetal corresponent. 

El Servei de Sanitat Vegetal ha elaborat una fitxa tècnica informativa sobre aquest insecte i el seu control, amb fotos dels diferents estadis de la plaga, que dona informació sobre la biologia de l’insecte a més de proporcionar una orientació sobre les possibles mesures a adoptar en el cas de detectar-ne la presència.

Actualment, el cultiu de blat de moro per a gra ocupa més de 40.000 hectàrees anuals, de les quals unes 34.000 se situen a la demarcació de Lleida (zones regables) i unes 6.000 hectàrees a Girona. La producció anual, que se situa al voltant de les 400.500 tones (315.000 de les quals produïdes a la demarcació de Lleida), suposa un subministrament considerable a la indústria de fabricació d’aliments i pinsos per al bestiar, tot i que una bona part, especialment en algunes zones on la demanda del tipus de bestiar així ho comporta, es destina en forma de farratge a l’alimentació dels animals, sobretot vaques de llet. A tot Catalunya, es cultiven unes 7.800 hectàrees de blat de moro farratger, la meitat de les quals a la demarcació de Lleida.

Font: DACC