AJUTS | 13/08/2021  Ruralcat

Es destinen 9 milions d’euros per a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura amb finançament NGEU fins el 2023

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol.

El pressupost total és de 9 milions d’euros

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert les subvencions a agrupacions d’entitats que portin a terme projectes d’inversió i reforma en matèria de recerca pel desenvolupament tecnològic, la innovació i l’equilibri de la cadena de comercialització en el sector pesquer i de l’aqüicultura. 

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 3 Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer, Inversió 8 Pla d'impuls a la sostenibilitat, recerca, innovació i digitalització del sector pesquer (III): Desenvolupament tecnològic i innovació en el sector pesquer i aqüícola.  

Poden optar a les subvencions les corporacions de dret públic i les entitats associatives, d’àmbit nacional, que exclusiva o parcialment representin al sector extractiu, al de l’aqüicultura, al transformador o comercialitzador-distribuïdor dels productes pesquers i de l’aqüicultura, així com els organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat. 

Les àrees temàtiques són els recursos marins vius, les tecnologies pesqueres, aqüicultura, tecnologia de la transformació, tecnologia de la comercialització i equilibri de la cadena de comercialització i aspectes transversals.

El pressupost total és de 9 milions d’euros repartits en un milió d’euros per al 2021, 4 milions per al 2022 i 4 milions més per al 2023. Per a cada projecte el pressupost oscil·larà entre els 250.000 i 750.000  euros.  

La data límit per a participar és d'un mes a partir de la publicació de la convocatòria al BOE (04/08/21).

Font: Departament d'Acció Exterior i Govern Obert