ALIMENTACIÓ | 08/07/2015  ACSA

Augmenten les notificacions de riscos alimentaris

Durant el 2014 es van transmetre a través del Sistema de Xarxa d'Alerta Alimentària Comunitària RASFF un total de 3.157 notificacions de riscos en aliments o pinsos, la qual cosa representa un augment del 25% en comparació amb el 2013.

Imatge del informe   RASFF 2014

Imatge del informe RASFF 2014

La Comissió Europea ha publicat l’informe anual ‘The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) corresponent a l’any 2014.

Segons les seves dades, el 2014 es van transmetre a través del Sistema de Xarxa d'Alerta Alimentària Comunitària (RASFF) un total de 3.157 notificacions de riscos en aliments o pinsos, la qual cosa representa un augment del 25% en comparació amb 2013.

Del total de notificacions, 751 van ser notificacions d’alertes que suposaven un risc greu per a la salut, 410 com a informació per al seguiment, 623 com a informació per a l'atenció i 1.373 com a notificació de rebuig a la frontera.

Aquestes notificacions originals van donar lloc a 5.910 notificacions de seguiment -un nou rècord en la història del RASFF– que ha marcat un augment del 15%. Entre els riscos més notificats s’inclou el mercuri en el peix, les aflatoxines en els fruits secs i la salmonel·la en aus de corral.

 

La Xarxa de fraus alimentaris registra 60 casos d’abast internacional

L’informe anual RASFF 2014 detalla que durant el 2014 hi va haver 60 casos d’interacció entre autoritats competents relacionades amb el frau alimentari en el Sistema Food Fraud Network (Xarxa de fraus alimentaris).

La majoria de les no conformitats comunicades corresponen a defectes d’etiquetatge tals com la data límit de durabilitat, addició d’aigua i d’ingredients no declarats, substitució de les espècies emprades per la indicació en l’etiquetatge d’altres de més valor econòmic, i falsificació de certificats o documents

Els productes carnis, els productes a base de peix i la mel, en aquest ordre, són els productes en els quals hi ha hagut més intercanvis de comunicacions en la xarxa RASFF relatius al frau alimentari. No es pot treure conclusions d’aquestes dades perquè hi ha casos de frau alimentari que no impliquen diversos països i tenen incidència únicament en un nivell estatal i, per tant, no són comunicats en aquesta xarxa. A través del sistema RASFF es va identificar 32 casos com a potencialment relacionats amb el frau, dels quals 24 van ser tramesos com a notificacions RASFF.

La Comissió està actualment finalitzant les tasques per a equipar la xarxa sobre frau alimentari per a dur a terme el maneig dels casos de frau alimentari i es preveu que l’eina per a realitzar aquest maneig estigui operativa el segon semestre d’enguany.