INNOVACIÓ | 16/07/2015  DARP/RuralCat

Reunió del Jurat de la XIV edició del PITA 2015

El jurat seleccionarà, entre les 26 candidatures presentades, les finalistes i les guanyadores per a cadascuna de les modalitats del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària i les proposarà al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.

Alguns dels membres del jurat del PITA 2015. Font: DARP

Alguns dels membres del jurat del PITA 2015. Font: DARP

El jurat, presidit pel director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Girona, està constituït per dos representants del món universitari: Reyes Pla, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i Jordi Graell, subdirector de divulgació i transferència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida; dos representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries: Joan Manel Albacete, Cap d’Innovació de l’Oficina de Contractes, i Narcís Grèbol, Coordinador d'Innovació Tecnològica, i quatre representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Jaume Sió, subdirector general Transferència i Innovació Agroalimentària, Laura Dalmau, subdirectora general de Planificació Rural, Joan Gòdia, subdirector general d’Agricultura, i Josep Maria Masses, coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica.

El Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) inclou tres modalitats. Un premi a l'agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció o transformació agroalimentària, un altre a l'empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a d’altres empreses del sector i premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a.

En aquesta XIV edició les candidatures presentades s’han distribuït territorialment de la següent manera: Barcelona 4, Girona 5, Lleida 3, Tarragona 5, Terres de l’Ebre 1 i Catalunya Central 8.

L’objectiu del premi és fomentar i incentivar la realització d’actuacions innovadores i capdavanteres per a l’empresa agrària i alimentària que signifiquin l’obtenció d’un nou producte, procés o gestió orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat.

Amb aquest guardó el DARP vol distingir i reconeix els innovadors de les empreses, de les agroindústries i les persones joves emprenedores.