GRUPS OPERATIUS | 07/10/2021  Ruralcat

S’avaluen les causes de l'‘inking’ en préssec i les millors estratègies per reduir la seva incidència

El projecte pilot innovador “Inking en préssec. Causes i Solucions” ha tingut com a objectiu determinar les causes d’aquesta fisiopatia i proposar les millors estratègies per reduir o eliminar la seva incidència.

El grup investigador fa un seguit de recomanacions pràctiques per reduir l’aparició de taques

“Inking” és el nom anglosaxó amb que és coneguda a nivell internacional una fisiopatia que es manifesta freqüentment en la fruita de pinyol, especialment en presseguer. Consisteix en l’aparició de taques de color fosc sobre la superfície del fruit i que afecta només a la epidermis, degut a cops i fregaments durant el procés de collita i transport. És un defecte estètic que deprecia els fruits per a la seva comercialització en el mercat en fresc. La seva incidència és variable en funció dels anys, varietats, parcel·les i productors, però en alguns casos pot arribar a ser del 80%, fet que pot representar una pèrdua econòmica molt important per al productor, reduint així de forma molt rellevant la rendibilitat de la seva explotació.

El projecte pilot innovador “Inking en préssec. Causes i solucions”, que ha dut a terme el Grup Operatiu liderat per la Cooperativa Agropecuària de Soses, SCCL i la col·laboració de l’IRTA Fruitcentre, ha permès identificar les causes que donen lloc a l’aparició de l'“inking” en préssec, i proposar estratègies per eliminar o reduir la seva incidència.

Malgrat no s’han pogut extreure resultats concloents, l’estudi indica que determinats factors com la climatologia, la fisiologia del fruit i la composició de terra, juntament amb el maneig de la parcel·la, poden ajudar a mitigar aquesta fisiopatia.

Després d’avaluar la seva incidència en les principals àrees de cultiu de presseguer a Catalunya, el grup investigador fa un seguit de recomanacions pràctiques per reduir l’aparició de taques, entre les quals destaca conèixer la susceptibilitat de la varietat a aquesta fisiopatia abans de plantar, reduir al màxim possible els intermediaris que s'utilitzen per bolcar els fruits a la caixa, collir i col·locar els fruits amb la major cura possible i en un estat de maduresa adequat i homogeni, fer un control del reg al llarg de tot el procés de maduració del fruit i evitar dosis altes de reg l'últim mes abans de la collita.

Les principals línies de treball i conclusions del projecte estan recollides en un vídeo explicatiu.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els Grups Operatius consisteixen en l’associació de diversos socis amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Pot formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta.

Font: RuralCat