Per Internet | 05/02/2003  Ruralcat

La Comissió Europea consulta als ciutadans la seva opinió sobre l¿agricultura ecològica

La Comissió Europea ha llançat na consulta a Internet sobre el futur de l'agricultura ecològica. Basant-se en un document de treball que analitza la possibilitat d'un pla d'acció europeu en favor dels aliments ecològics i de l'agricultura ecològica, els ciutadans del carrer tenen l'oportunitat de fer escoltar les seves opinions sobre qüestions com la forma de garantir que la política agrícola comú (PAC) doni suport al desenvolupament de l'agricultura ecològica

Gotims de raïm

Raïm ecològic

El document de treball, que proposa una sèrie d'idees per a aquest futur pla d'acció, també pretén descriure l'evolució de l'agricultura ecològica a la UE i analitzar on existeixen obstacles en els processos de producció i comercialització. A partir de la informació rebuda a través de la consulta en línia, i una vegada debatuda amb els Estats membres i les altres parts interessades, la Comissió desenvoluparà propostes per a un futur pla d'acció abans de finals del 2003 . "L'agricultura ecològica té una enorme importància per a un gran nombre de consumidors. Aquesta consulta en línia els brinda l'oportunitat de fer escoltar les seves opinions sobre un futur pla d'acció per a l'agricultura ecològica. Es tracta d'un pas més per a fer la PAC més transparent i adequada al consumidor", ha afirmat Franz Fischler, Comissari d'Agricultura Desenvolupament Rural i Pesca. Tant el sisè Programa Comunitari d'Acció en matèria de Medi ambient com l'estratègia de desenvolupament sostenible que es va esbossar en la cimera de Gotemburg i l'estratègia d'integració mediambiental del Consell d'Agricultura posen de relleu la importància de l'agricultura ecològica, la seva contribució positiva al medi ambient i la necessitat que compti també amb el suport de la PAC. Per tant, en el document de treball destaquen aquests elements principals: Desenvolupar i promocionar diversos sistemes per a la venda dels productes ecològics. Orientar l'agricultura ecològica cap a les zones vulnerables des del punt de vista mediambiental. Estimular l'intercanvi d'informacions tècniques entre els agricultors. Garantir el suport de la PAC al desenvolupament de l'agricultura ecològica. Garantir la traçabilitat i autenticitat dels aliments ecològics Reforçar l'ús del logotip de la UE. Proporcionar accés a la informació sobre els requisits addicionals d'inspecció addicionals, quan existeixin. Harmonitzar els mètodes de prova i els procediments de control, supervisió i acreditació i, paral·lelament, garantir una cooperació eficaç entre tots els agents implicats en el sistema d'inspecció, incloses les inspeccions comunitàries. Aplicar procediments normalitzats adequats per a garantir que els productes importats respecten tant la justa competència amb els productes comunitaris com els compromisos de la UE amb els països en desenvolupament. Crear un organisme que proporcioni assessorament independent, d'alta qualitat i transparent sobre els mètodes de producció, substàncies, etc. que poden acceptar-se per a garantir el compliment dels principis de l'agricultura ecològica. Recaptar i transmetre dades estadístiques oficials sobre producció, consum i intercanvis comercials (exportacions i importacions de la UE) amb un caràcter més permanent. Finançar efectivament la investigació en agricultura ecològica des del punt de vista de la seguretat i qualitat dels aliments, ampliant a més la investigació en l'àmbit del desenvolupament de nous productes i mètodes de transformació i de la sostenibilitat mediambiental de l'agricultura ecològica, així com dels estudis comparatius entre els aliments ecològics i els convencionals. Durant l'estiu de 2003 es publicarà un resum dels resultats de la consulta en línia. La Comissió presentarà el pla d'acció definitiu a final d'any. El públic té de termini fins el 16 de març de 2003 per a presentar les seves observacions i les seves idees.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020