AJUTS | 21/10/2021  Ruralcat

Convocats els ajuts del FEMP per a la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes marins per a l’any 2022

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total d'1.000.000 d'euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, en el marc del Programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020.

Els ajuts volen millorar la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics mitjançant règims compensatoris en la recollida de residus del mar

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2022.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total d'1.000.000 d'euros, es convoquen de manera anticipada per a l'any 2022 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 d'acord amb el Reglament MEC i el Reglament FEMP. Amb aquests ajuts es convoquen les mesures per donar resposta a la necessitat principal de millorar la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes aquàtics mitjançant l'establiment de règims compensatoris en la recollida de residus del mar en el marc de la Prioritat 1, que és fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement del programa operatiu segons l'article 40.1 a) del Reglament (UE) 508/2014.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible abans de la data que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 15 d'octubre de 2022.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. 

Font: DOGC

Informació relacionada