AJUTS | 25/10/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts al desenvolupament local participatiu Leader en el marc del PDR 2014-2022 corresponents a l'any 2021

En el PDR de Catalunya 2014-2022, el Leader s'emmarca en l'objectiu o la prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals a través del suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre els grups d'acció local (GAL) i finalment les despeses d'animació i funcionament.

El termini per sol·licitar els ajuts i finalitza el 30 de novembre de 2021, inclòs

El Departament d’Acció Climàtica ha convocat els ajuts destinats a donar suport al desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 corresponents a l'any 2021.

Els ajuts tenen un import total de 7.666.666 euros i són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria entre els 11 GAL és la següent:

-Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 675.275 euros

-Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya: 668.642 euros

-Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura: 603.169 euros

-Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp: 721.331 euros

-Consorci GAL l'Alt Urgell - la Cerdanya: 639.066 euros

-Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià: 583.261 euros

-Associació Leader de Ponent: 763.660 euros

-Consorci Grup d'Acció Local la Noguera - el Segrià Nord: 642.269 euros

-Consorci Leader Pirineu Occidental: 928.455 euros

-Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 776.488 euros

-Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques: 665.047 euros

El termini per sol·licitar els ajuts i finalitza el 30 de novembre de 2021, inclòs.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada