SANITAT VEGETAL | 03/11/2021  Ruralcat

El Servei de Sanitat vegetal del DACC i les ADV actuen contra la nova plaga ‘Diabrotica virgifera virgifera’ que afecta plantacions de blat de moro

Durant la campanya 2022 es reforçarà la vigilància en la parcel·la del focus inicial per poder detectar l’aparició dels diferents estadis de desenvolupament de la plaga en les condicions del conreu del blat de moro a la nostra regió i es realitzaran diferents estratègies de control

A finals de juny d’aquest 2021 es va detectar per primera vegada a Catalunya, en plantacions de blat de moro de la comarca del Pla d’Urgell a Lleida, la presència de l’escarabat Diabrotica virgifera virgifera. Es tracta d’un insecte coleòpter de la família dels crisomèlids que provoca danys molt greus al blat de moro i que, a més, té una elevada capacitat de dispersió.

Femella de Diabrotica virgifera virgifera

La Secció Territorial d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials a Lleida, a fi de conèixer la dispersió de la plaga i avaluar el risc fitosanitari, ha realitzat una prospecció intensiva dels camps de blat de moro dels voltants del focus inicial des de la seva detecció fins a la collita.

Paral·lelament, s’ha donat a conèixer la presència d’aquest insecte al personal tècnic de les Agrupacions de Defensa Vegetal, que està col·laborant per intensificar la vigilància de la detecció de la plaga mitjançant la col·locació de trampes en camps de blat de moro d’arreu del territori català. També s’ha informat a personal tècnic del sector i empreses de tractaments que executen treballs en el cultiu del blat de moro.

Mapa de distribució de la Diabrotica virgifera virgifera a Catalunya creat gràcies a la col·laboració de les ADV a data de 24/09/2021

El Servei de Sanitat Vegetal, per tal de conèixer el cicle de vida de la Diabrotica virgifera i poder així plantejar mesures de control per la propera campanya ha realitzat reunions amb els Servei de Sanitat Vegetal d’altres regions agroclimàtiques europees similars a les nostres i que tenen la plaga instal·lada des de fa més de 10 anys, com ara la regió de Lombardia i Veneto d’Itàlia i la regió d’Aquitania de França.

Durant la campanya 2022 es reforçarà la vigilància en la parcel·la del focus inicial per poder detectar l’aparició dels diferents estadis de desenvolupament de la plaga en les condicions del conreu del blat de moro a la nostra regió i on, a més a més, es realitzaran diferents estratègies de control, incloent la plantació primerenca del blat de moro i la rotació de cultius, per a comprovar les seves eficàcies. Alhora, i conjuntament amb les ADV, s’augmentaran les zones de seguiment de la Diabròtica per a conèixer la seva disseminació.

En el cas que agricultors, tècnics o empreses del sector detectin aquesta plaga o els seus símptomes, és important avisar ràpidament a la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials corresponents, al Servei de Sanitat Vegetal i/o al personal tècnic de l’Agrupació de Defensa Vegetal corresponent. 

Font: Sanitat Vegetal (DACC)