AJUTS | 10/11/2021  Ruralcat

El sector pesquer i aqüícola català rebrà 75 milions d'euros en el període 2021-2027

S’espera que aquesta dotació provinent de fons europeus i fons propis de la Generalitat permeti dinamitzar inversions per un valor de gairebé 110 milions d’euros.

L’execució del FEMPA a Catalunya és una eina d’implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya

El repartiment del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) en el període 2021-2027, aprovat per la Conferència Sectorial de Pesca, preveu una dotació per a Catalunya de 52,5 milions d’euros. A aquest import, cal sumar-hi una aportació de la Generalitat de Catalunya de 22,5 milions d’euros.

En relació amb els 52,5 milions procedents d’Europa, Catalunya rebrà un import inicial de 34,61 milions d’euros, que s’incrementarà amb una dotació de 13,96 milions d’euros per fer front a les ajudes a la paralització temporal de les embarcacions pesqueres. A més, Catalunya incorpora una aportació extraordinària de 3,95 milions d’euros més, cosa que suposa un increment del 10% respecte de la dotació inicial. A més, Catalunya rebrà 3,15 milions d’euros per a assistència tècnica del FEMPA.

El Fons Europeu contribuirà a l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PCP) i de la Política Marítima (PMI) de la Unió i a la consecució dels objectius mediambientals i de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

El pla financer provisional per a Catalunya destinarà el 51% a fomentar la pesca sostenible i la recuperació i conservació dels recursos biològics aquàtics, el 22% a fomentar les activitats sostenibles d’aqüicultura i a la transformació i comercialització de productes de la pesca i l’aqüicultura, el 26% a permetre una Economia Blava sostenible a les zones costaneres, insulars i interiors, i a fomentar el desenvolupament de les comunitats pesqueres i aqüícoles mitjançant la implementació de Grups d’Acció Local de Pesca a tot el litoral pesquer. I, per últim, l’1% a reforçar la governança internacional dels oceans i permetre que els mars i oceans siguin segurs, protegits i nets i estiguin gestionats de manera sostenible.

El desplegament del fons apel·la a tots els agents de la cadena de valor dels productes pesquers i de l’Economia Blava del país, i incentivarà actuacions com ara la descarbonització del sector primari, la comercialització i la indústria, la millora de la seguretat, les condicions de treball i el valor afegit dels productes, la diversificació de l’activitat pesquera i aqüícola, la millora de la comercialització, la digitalització del sector, la promoció del consum, la formació o el relleu generacional.

L’execució del FEMPA a Catalunya és una eina d’implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya i, per tant, esdevindrà un dels instruments financers de l’Agenda marítima del país.

Font: DACC