AMPLIACIÓ UE | 04/12/2002  Ruralcat

Els ajuts directes a Espanya estan garantits fins 2013

El director general d¿Agricultura del Ministeri d¿Agricultura, Rafael Milán, va assegurar que "Espanya té garantits fins l¿any 2013 els ajuts directes" destinats a aquest sector y va subratllar que l¿ampliació de la Unió Europea al 2004 no afectarà a aquestes subvencions.

Milán, durant una conferència feta aquest dimecres a Sevilla, va destacar que la proposta de reforma de la Política Agrària Comú (PAC) s¿emmarca en un context diferent al d¿altres anteriors, degut a la falta de pressupost i a la pressió d¿alguns membres que consideren excessiu que el 45 per cent dels pressupostos de la UE es dediquin a la PAC, va informar Barclays Bank, organitzadora de la jornada, en un comunicat. En la seva intervenció davant més de 400 agricultors i ramaders d¿Andalusia durant la VII Conferència Agrícola que organitza aquesta entitat bancària a Sevilla, Milán va dir que de moment la Comissió no té encara conclusions sobre l¿impacte que aquesta reforma podria tenir a Espanya. Malgrat això, va afirmar que les conclusions del MAPA demostren que la posta en marxa de les dues modificacions, les relatives a ajuts dissociats i a la modulació dinàmica o reducció dels ajuts directes, portarien a una situació perillosa i tindran uns efectes negatius perquè reduirien les rendes dels agricultors. Va afegir que una altra de les conclusions seria que més d¿un milió d¿hectàrees podrien deixar de conrear-se, però va matitzar que després de la ronda de conversacions del comissari del sector, Franz Fischler, i amb els altres països membres s¿espera que s¿incloguin modificacions. Milán va indicar que al mes de gener serà quan es presenti la proposta definitiva.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020