| 12/10/2002  Ruralcat

Anàlisi de SECOT sobre el sector carn de conill a Catalunya. Resum de propostes i conclusions

L¿estudi realitzat per SECOT en el nivell de la comercialització de carn de conill recomana la diferenciació i etiquetació del producte, establir acords entre productors i escorxadors i les campanyes d¿informació i promoció.

Conill

L¿estudi es va presentar el 6 d¿abril de 2003 a la 7a Mostra gastronòmica del conill i Fira de l¿artesania de Vilafant. Jordi Marco, membre de Seniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT) i participant de l¿estudi, va fer l¿exposició de les principals conclusions a les que ha arribat l¿anàlisi. L¿acte el va inaugurar i clausurar la subdirectora general de Qualitat i Agroalimentària del DARP, Ester Peña i estava organitzat per la Federació d¿Associacions de Cunicultors de Catalunya (FCAC). RuralCat fa un resum d¿aquest estudi el qual s¿adjunta en document annex. Les conclusions i propostes a les que arriba l¿estudi són:
  1. Establir acords entre productors i escorxadors de la mateixa àrea geogràfica. Els beneficis són múltiples: preus garantits a canvi del compromís en el subministrament; millor capacitat per part dels escorxadors per a negociar amb distribuïdors i majoristes; possibilitat de comercialitzar un producte amb marca pròpia lligat a la zona d¿origen; treball coordinat entre les diferents parts, el que facilita l¿ús de programes informàtics de gestió de les explotacions.
  2. Etiquetar per caracteritzar bé el producte i destacar-ne les seves qualitats (lloc d¿origen, sistema de producció i sacrifici, qualitats dietètiques...).
  3. Gestionar la compra d¿inputs i serveis de les explotacions per concentrar les comandes i beneficiar-se en la negociació de preus.
  4. Presentar el producte en els punts de venda seguint els cànons actuals (trocejat, envasat, identificació, precuinat) a partir de canals amb més pes.
  5. Fer campanyes de promoció demanant la col·laboració de l¿Administració.
Les propostes que suggereix l¿estudi van encaminades a generar entitats més sòlides que, juntament a uns estils de treball rigorosos, donin seguretat i viabilitat al sector de carn de conill de Catalunya.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020