| 12/10/2002  Ruralcat

El mercat del vi, en mans de la gran distribució

Els hipermercats, les grans superfícies i els supermercats controlen el 90 per cent de les vendes de vi a Espanya. Només un deu per cent del vi es comercialitza a través d'altres vies: botigues especialitzades, venda per correu o de forma directa a la pròpia bodega.

Una jove comprant a un supermercat

Efeagro Així es desprèn d¿un estudi realitzat pel director general de Rabobank, Carlos Gómez-Arroyo, denominat "Present i futur del sector del vi a Espanya. Competitivitat, Internacionalització i Estratègies" divulgat pe la Federació Espanyola del Vi. L¿informe deixa entreveure l¿increment del poder de la distribució en la indústria del vi, en la qual hi ha cada cop menys compradors que demanin grans i consistents volums de vins. Apunta que la gran distribució segueix incrementant la seva quota de mercat i que els seus marges oscil·len entre el 20 i el 30 por cent, davant el 45 ó 50 per cent corresponent a les botigues especialitzades. Del 90 per cent de les vendes de vi que controla la distribució moderna a Espanya, un 57 per cent corresponen a grans superfícies i hipermercats i el restant 33 per cent als supermercats. Japó és el país on existeix un major pes de les grans superfícies i hipermercats en quan a les vendes de vi (61 per cent), un mercat en què els supermercats tenen un set per cent de quota, davant el 32 per cent d¿altres establiments. A Austràlia, les grans superfícies, amb un 57 per cent de quota, igualen a les espanyoles en participació, però no és així en els supermercats, que només aconsegueixen el 15 per cent de les vendes, mentre que el 28 per cent restant es centralitza en l¿apartat de botigues. Als Estats Units, els ciutadans prefereixen en el 41 per cent dels casos per comprar vi als supermercats, davant el 37 per cent corresponent a altres establiments i el 22 per cent de les grans superfícies. A França, la distribució de vi està molt repartida entre els tres canals, donat que els grans establiments controlen el 28 per cent, davant el 38 per cent registrat pels supermercats i el 34 per cent de la resta de fórmules de venda. L¿informe realitzat per Rabobank, que precisa que a la Unió Europea els supermercats descompte controlen de mitjana un deu per cent de la venda de vins, situen al grup francès Carrefour com el primer distribuidor d¿aquest sector, seguit de l¿alemany Metro, del francès Intermarché i de l¿holandés Ahold.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020