R+I | 02/10/2015  DARP/RuralCat

El DARP exposa a Brussel·les les mesures per a l'impuls de la recerca i la innovació a Catalunya

El Departament d'Agricultura va ser convidat al Seminari ‘S3 et Agriculture: quel enjeux et quels leviers pour la Recerche & l'Innovation?', on va fer incidència en la implementació dels actuals instruments de l'Estratègia Catalana d'Especialització Intel·ligent RIS3CAT i del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.

Un moment de la participació catalana en el seminari. Font: DARP

Un moment de la participació catalana en el seminari. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va ser convidat, el passat dimecres, 23 de setembre, a exposar l’estratègia pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de la recerca i la innovació en l’àmbit agrari i agroalimentari, en el Seminari ‘S3 et Agriculture: quel enjeux et quels leviers pour la Recerche & l’Innovation ?’, organitzat a la Casa del Languedoc Roussillon de Brussel·les.

En aquest acte, el responsable de programes R+D+I de la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària del DARP, Ricard Poch, va exposar l’experiència pròpia en la implementació de les estratègies europees de suport a l’R+D+I en l’àmbit agrari i agroalimentari per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així, es va fer incidència en la implementació dels actuals instruments que es desenvolupen en el marc de l’Estratègia Catalana d’Especialització Intel·ligent RIS3CAT finançada a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR.cat2020) finançat a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Catalunya va presentar la seva experiència juntament amb la regió italiana d’Emilia-Romagna i la francesa de Languedoc Roussillon en un bloc que va despertar interès entre els assistents pel fet de conèixer les experiències de regions agroalimentàries líders a Europa en l’aplicació de mesures d’estímul, competitivitat i sostenibilitat a través dels programes europeus FEDER i FEADER.

La ponència es va realitzar en el marc de l’esmentat Seminari, organitzat per l’ACTA, la xarxa francesa d’instituts i centres de recerca agraris i agroalimentaris, i la Maison de Languedoc Roussillon. A l’acte hi van assistir per invitació unes 60 persones entre les quals eren presents personal directiu de centres de recerca i d’investigació de França, juntament amb personal tècnic de les Direccions Generals de d’Agricultura i de Recerca de la Comissió Europea.

La presència de Catalunya en actes vinculats als estaments de la Unió Europea forma part d’una de les prioritats actuals del Govern de la Generalitat de Catalunya i del DARP, tal com s’especifica en el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.