PAC | 09/12/2021  Ruralcat

S’inicia el període de consulta pública del Pla Estratègic espanyol de la PAC 2023-2027

Aquest Pla té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l'agricultura, l'alimentació i les zones rurals. Tots els interessats/des a fer observacions a la proposta les poden presentar fins el 4 de febrer de 2022.

Aquest Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l'agricultura, l'alimentació i les zones rurals

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha iniciat el període d’informació pública de la versió inicial del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027. D’aquesta forma es posa a disposició de tota la ciutadania el Pla per tal d’incorporar-hi les observacions i esmenes que es considerin d’interès.

La reforma recentment aprovada de la Política Agrària Comuna (PAC) estableix que el suport que concedirà la Unió Europea per mitjà d'aquesta política durant el proper període 2023-2027 s'articularà a través d'un Pla Estratègic, dissenyat per cada Estat membre i aprovat per la Comissió Europea. Aquest document constitueix una primera versió del que serà el futur Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 a Espanya. La seva informació pública respon al requisit de l'Avaluació Ambiental Estratègica de sotmetre a informació pública una versió inicial del Pla, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic. El contingut d'aquesta versió inicial, si bé és el resultat d'un treball intens i minuciós, no es pot donar per definitiu i està subjecte a possibles modificacions posteriors fins a la presentació formal a la Comissió i l'aprovació definitiva per part d'aquesta.

El nou Reglament de Plans Estratègics suposa un canvi substancial a la PAC, que passa a ser una nova política orientada a la consecució de resultats concrets , vinculats a tres objectius generals: el foment d'un sector agrícola intel·ligent, resistent i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària; la intensificació de la cura del medi ambient i l'acció pel clima, contribuint a assolir els objectius climàtics i mediambientals de la UE;  i l'enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals.

Aquest Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l'agricultura, l'alimentació i les zones rurals per garantir la seguretat alimentària de la societat mitjançant un sector competitiu i un medi rural viu.

Les observacions i al·legacions han de dirigir-se a la Subdirecció General de Planificació de Polítiques Agràries, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Paseo Infanta Isabel 1, 28071 Madrid, o bé a la direcció de correu electrònic: bzn-particiEAEpepac@mapa.es. La data límit per presentar les propostes és el 4 de febrer de 2022.  

Font: DACC