FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 13/10/2015  RuralCat

S'obren noves inscripcions a 9 cursos

Del 13 al 21 d'octubre et pots inscriure a noves edicions de 9 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat.

formació a distància

Aquests cursos són: Curs de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió, Curs de benestar animal en explotacions porcines, Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader, Clima i microclima, Topografia, La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària, Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària, i Curs d'Iniciació al Full de càlcul.

Et recordem que per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho, omplint un senzill formulari. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions que indiquem més endavant.

 

Informació dels propers cursos a distància

 

Curs de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió

Aquest és un curs especialment adreçat a les persones vinculades al sector agrari que tenen un interès especial pels costos d'una activitat de fruita dolça i alhora per la viabilitat d'una inversió, fent ús dels indicadors habituals (termini de recuperació "Payback", VAN i TIR).

El curs tindrà una durada de 24 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al "Curs de càlcul de costos i rendibilitat d'una inversió” en arribar-se al màxim de places previstes. 

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent. Al finalitzar aquest curs els estudiants podran: analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen; conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien; conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions; alimentació, maneig i necessitats ambientals; avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals; conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals; analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen; aplicar les mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties; i valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Curs de benestar animal en explotacions porcines” en arribar-se al màxim de places previstes.

 

Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader

Aquest curs s'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'us o àmbit ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats.

El curs tindrà una durada de 13 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà el 20 de novembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader” en arribar-se al màxim de places previstes.


Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Es tracta d'un curs dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.  L'objectiu del curs és que l'alumne adquireixi els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, s'adoni de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d’altres persones, i també per a la conservació del medi ambient i que assoleixi els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l’obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

El curs tindrà una durada de 25 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris” en arribar-se al màxim de places previstes.


Curs d'Iniciació al Full de càlcul

Es tracta d'un curs dissenyat per introduir a l'alumne en el funcionament del programa i valorar les seves aplicacions pràctiques. Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran l'estructura, el funcionament i els principals formats d'un full de càlcul, sabran introduir, editar i modificar dades, utilitzar les fórmules bàsiques i localitzar errors.

El curs tindrà una durada de 20 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Curs d'Iniciació al Full de càlcul” en arribar-se al màxim de places previstes.


Clima i microclima

Aquest curs està especialment pensat per aquells alumnes que segueixen l'itinerari formatiu d'incorporació a l'empresa agrària, però és obert a tothom. Els continguts corresponen al mòdul professional Fonaments agronòmics, que forma part del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Producció agropecuària i agroecològica i consta de quatre nuclis formatius: conceptes generals, i meteors, processos atmosfèrics, riscos atmosfèrics i sistemes de prevenció, control i lluita.

El curs tindrà una durada de 21 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà el 4 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Clima i microclima” en arribar-se al màxim de places previstes.  

 

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l’empresa; aplicar el marc normatiu relacionat; avaluar els riscos derivats de l’activitat professional; participar en la planificació i la gestió de la prevenció; aplicar mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva i participar en l’elaboració dels plans d’emergència i evacuació.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària” en arribar-se al màxim de places previstes.

 

Topografia

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin: Identificar els elements d'un plànol topogràfic; calcular distàncies entre punts d'un plànol topogràfic; calcular pendents; realitzar un croquis d'una parcel·la; dibuixar un plànol topogràfic a partir de les coordenades polars i les seves cotes.

El curs tindrà una durada de 18 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà el 4 de desembre.

S’ha tancat la inscripció al curs “Topografia” en arribar-se al màxim de places previstes.

 

La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària

En aquest curs, es treballaran, entre altres, la normativa en producció agroalimentària ecològica aplicable a la indústria alimentària, la certificació, el control i els registres dels productes ecològics, la higiene i la seguretat alimentària en les indústries alimentàries ecològiques, el mercat i la comercialització dels aliments ecològics i, finalment, la creació d’empreses alimentàries ecològiques.

El curs tindrà una durada de 30 hores, començarà el 3 de novembre i acabarà l’11 de desembre.

 

S’ha tancat la inscripció al curs "La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària” en arribar-se al màxim de places previstes.

 

Com pots sol·licitar el curs?

 

Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:

  • Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament totes les dades que es sol·liciten. Ho post fer des del menú "El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals" (pestanya “Dades addicionals de RuralCat”). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó "Guardar".
  • Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú "Formació/Cursos a distància".
  • Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi".
  • Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció.
  • A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has inscrit.
  • Rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat per indicar-te com has de finalitzar la matriculació.