RURALCAT | 14/01/2022  Ruralcat

El nombre de visitants del portal RuralCat creix un 33% al 2021

Les seccions d’Inscripcions a jornades tècniques, Formació i Transferència, Formació a distància i Dades agrometeorològiques han estat les més visitades.

Respecte a les oficines virtuals, aquestes han obtingut un total de 30.125 visites al 2021

El portal RuralCat ha obtingut un total de 179.372 visitants al 2021, un 33,8% més que al 2020, i 552.257 visites, que suposa un 14,6% més. Les seccions d’Inscripcions a jornades tècniques; Formació i Transferència, un nou apartat que es va crear a inicis de l’any passat que engloba tota la informació sobre formació agrària, cursos i jornades; Formació a distància i Dades agrometeorològiques han estat les més visitades, en aquest ordre.

La majoria de les visites (42,6%) provenen de tràfic directe a través d’URL o marcador, un 37,9% de cerques de Google o altres cercadors, un 17,1% mitjançant enllaços d’altres webs i un 2,4% procedent de xarxes socials. Pel que fa als dispositius utilitzats, el 79,5% ha accedit a través d’un ordinador d’escriptori, el 17,5% des del mòbil i un 3% amb tauleta.

Respecte a les oficines virtuals, aquestes han obtingut un total de 30.125 visites al 2021, un 5,5% més que el període anterior. L’Oficina de fertilització ha obtingut 15.123 visites, seguida de l’oficina El Planter, amb 4.060 visites, la Xarxa-i.cat, amb 3.368, l’Oficina de l’oli, amb 1.932,  l’Oficina del Regant, amb 1.428, la de Sanitat Vegetal, amb 1.323, la d’Assessorament agrari, amb 793, l’Oficina de Suport a la indústria agroalimentària, amb 635, el Campus Empresarial, amb 584, la d’Agricultura de precisió, amb 561, i, per últim, Fruit.net, amb 372 visites.

Cal recordar que aquest passat 2021 es van crear tres noves Oficines Virtuals: l’Oficina del Mar, Bioeconomia i Horta, i dos nous apartats dedicats al programa Horta.Net i les Taules Sectorials Agràries.

Pel que fa als usuaris, RuralCat acumula un total de 61.510 usuaris registrats, un 11,9% més que al 2020, dels quals 6.542 han estat nous.

L’oficina de Sanitat Vegetal, per la seva part, ha publicat un total de 274  avisos fitosanitaris i ha enviat 94.829 avisos a través d’SMS al llarg del 2021, mentre que des de l’Oficina del Regant s’han enviat 26.549 recomanacions de reg.  

Des de RuralCat s’han ofert 454 jornades tècniques dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2021,  amb 33.099 inscripcions realitzades. Tres quatres parts de les jornades, 350, s’han portat a terme en format virtual. Així mateix, s’han publicat i enviat 46 butlletins setmanals que recullen les principals novetats del sector i s’han publicat 397 notícies d’actualitat.

Respecte als cursos de formació a distància que s’ofereixen a través de RuralCat, al 2021 es van matricular 3.633 alumnes als 47 cursos diferents oferts, dels quals en total se n’han fet 95 edicions, obrint 116 aules virtuals al portal. 

Pel que fa a les xarxes socials de RuralCat, Facebook ha acumulat 6.675 seguidors, que representa un creixement del 0,7% respecte l’any anterior, Twitter  14.633, que ha crescut un 13%, i Instagram, 5.563 seguidors, un 23% més que al 2020.

Em aquest enllaç es pot consultar la infografia "Indicadors Ruralcat 2021" amb les principals dades i també la infografia amb les dades de les Oficines Virtuals 2021.

Font: RuralCat

Informació relacionada