DOSSIER TÈCNIC | 02/02/2022  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 114: “Dones de mar”

Aquest monogràfic vol donar veu a les dones que es dediquen al món marítim i pesquer i així encoratjar a les dones que puguin estar interessades, mostrant diferents projectes èxit liderats per dones de mar.

Dossier Tècnic nº 114: “Dones de mar”

El Dossier Tècnic nº 114: “Dones de mar” exposa diferents activitats econòmiques de l’economia blava i la participació de la dona en els diferents sectors de l’entorn marítim. També es fa un recull de la formació marítimo-pesquera que es pot trobar actualment a Catalunya i es mostren diversos projectes d’èxit liderats per dones de mar, des d’entitats, empreses, científiques i emprenedores dedicades al sector marítim i pesquer a casa nostra.

Per últim, el monogràfic inclou una entrevista a Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de les Dones del Departament d'Igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest Dossier es vol transmetre un missatge en positiu, tot parlant d’un àmbit laboral en el qual les dones ocupen un petit espai, però on aquest espai s’està eixamplant, i on totes les dones poden, si els interessa, trobar el seu lloc professional.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: DACC